Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrad Lopata

Milan Novobilský

1. vydání 1995, 2. vydání 2003 (doplnené)
24 stran,  9 obrázku
ISBN: 80-86596-34-6 (2.vydání)
Cena: 25 Kc

Zrícenina hradu Lopata se nachází asi 15 km JZ od Plzne. Strmý skalní suk osídlil jiz pred 5000 lety lid chamské kultury. Pozdeji zde byl zalozen hrad. První zmínka je z roku 1377, ale stavba muze být starší. Hrad se skládal z horní cásti, lezící na neprístupné skalní plošine a z podhradí. V horní cásti prístupné po moste, byl výstavný palác s nárocnými kamenickými prvky a zdobenou dlazbou. V dolní cásti bylo hospodárské príslušenství. Hrad byl obýván jen jedno století. Koncem husitských válek se majitel hradu Habart stal nebezpecným lapkou. K jeho zneškodnení se spojili okolní šlechtici a mesta a na podzim 1432 hrad oblehli. Po ctyrmesícním obléhání byl hrad dobyt a poboren. Potom jiz nebyl obnoven. Dodnes se zachovaly jen zbytky zdiva. Koncem 19. století prozkoumal zríceninu amatérský archeolog F.X.Franc. Nalezl mimo jiné zbytky hradní brány a nechal ji na puvodním míste znovu postavit. Dnes je brána opet v troskách. Z nálezu zaujme zajímavý oblicejový pohár.

V okolí hradu se zachovaly pozustatky obléhacích prací: okopy, postavení palných zbraní, tábor obléhatelu. Jejich prozkoumáním byly získány informace umoznující rekonstruovat prubeh obléhání a dobytí hradu. Toto bude publikováno v samostatné rozsáhlé publikaci, kterou si lze jiz nyní objednat.