Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Ves Jezna

Petr Rozmberský

Rok vydání: 1995, 2003 (doplnené)
16 stran,  7 obrázku
ISBN: 80-86596-30-3 (2.vydání)
Cena: 20 Kc

Publikace prináší podrobnou historii vsi Jezné u Mesta Touškova v Plzenském kraji, kde trvale zije jen asi 15 lidí. Ve 13. století patrila patrne chotešovskému klášteru,  potom casto strídala majitele, mezi nez byla i rozdelena. Samostatným statkem se stala az roku 1710, kdy se zde usídlil vladycký rod Bohušu z Otešic. pred rokem 1774 byl statek Jezná prikoupen k panství Úlice. Nejvýznamnejší památkou je barokne prestavený kostel sv. Tojice s renesancními šlechtickmi náhrobníky z doby po polovine 16. století a se zvonem z roku 1604 s reliéfy šlechtických znaku a svetcu. Vysoko na vezi je osazen velký kamenný renesancní reliéf s erby a jiz necitelným nápisem z roku 1606. Výstavný je objekt fary a zdejší
farár kdysi mel i vlastní pivovar. Bývalý vrchnostenský hospodárský dvur byl nejspíše sídlem Bohušu z Otešic. Ve dvore zaujmou staré drevené dvere ke sklepu, pobité kovanými hreby a fungující restaurace.