Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrad Bela

Milan Novobilský, Jana Richterová
 
1. vydání 1996
44 stran,  10 obrázku
ISBN:   -
 Cena: 30 Kc
 
Plný název:
Hrad Belá - Historie a vývoj hradu v Dolní Belé
 
Hrad Belá byl zalozen nekdy pred r. 1315. První známý majitel je Racek z Belé. Roku 1425 získávají hrad Gutštejnové a roku 1555 Markvart z Hrádku a na Nekmíri. Po polovine 16. století byl hrad Belá prestaven za drzení Markvartu z Hrádku na renesancní zámek. V této dobe ješte asi nemusely být zasypány všechny prícné príkopy a srovnány valy na severní strane vstupního prucelí. Z bývalého hradu byla ponechána témer beze zmeny celá východní cást opevnení a jiste celá bašta ci vez v severozápadním nározí predhradí. Zámek behem svého vývoje nedoznal asi velkých stavebních promen. Roku 1622 je majetek konfiskován a kupuje ho Vilém z Vresovic. Jeho potomci prodávají zadluzený statek plaskému klášteru. Snad nekdy kolem poloviny 18. století byl vybudován v barokním stylu rozlehlý cestný dvur, jak tomu nasvedcuje architektura vyobrazených, patrne prevázne hospodársky vyuzívaných objektu predhradí, obklopený dvema prízemními a jedním patrovým krídlem, pricemz severní bylo opatreno prujezdní vezí. Tehdy byly príkopy jiz jiste zasypány a valy z prevázné cásti zplanýrovány. Zámek jiz od této doby znacne chátral a za správy nábozenského fondu v letech 1785 - 1826 byl s jeho souhlasem rozebírán vesnicany na kámen. V roce 1826 bylo panství plaského kláštera prodáno knízeti Metternichovi, ale to uz ze slavného hradu Belá zbyly jen zríceniny, které byly dále drancovány tak, ze na konci století nesl ostroh nevýrazné ruiny, nicím nepripomínající podobu zámku.