Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Kuncin hradek a kostel Vsech svatych

Petr Rozmberský

1. vydání 1995, 2. vydání  2010 (doplnené)
32 stran,  30 obrázku
ISBN  978-80-87170-14-4  (2.vydání)
Cena: 30 Kc

Necelé dva kilometry severne od centra stredoveké Plzne stojí na táhlé výšine, ohranicující široké údolí reky Mze, puvodne románský kostel Všech svatých. Stál tu jiz roku 1295, kdyz panovník s lokátorem Jindrichem vybírali vhodné místo k zalození nového královského mesta a první meštané sem chodili k bohosluzbám, krtili tu své deti a pohrbívali své mrtvé tak dlouho, dokud nebyl chrám sv. Bartolomeje stavený na plzenském námestí schopen nevelký kostelík Všech svatých nahradit. Nove vzniklou plzenskou faru spravoval rád nemeckých rytíru a v roce 1322 jim král Jan Lucemburský postoupil své patronátní právo (zjednodušene právo majitele rozhodovat o osobe faráre) ke kostelu Všech svatých, nazývaného tehdy "matkou" kostela mestského. Tak prestal být kostel Všech svatých farním a poklesl na kostel filiální, u nehoz byli nadále pohrbíváni hlavne obyvatelé predmestí a poddaní z okolních vesnic Škvrnan a Bolevce, ale pozdeji v tomto hrbitovním kostele nacházeli místo posledního odpocinku i osoby šlechtického stavu a významní obyvatelé Plzne.
Zmínenou táhlou výšinu prorází pod kostelem údolí bezejmenného potucku, tekoucího od severozápadu. Na pravobrezní hrane ústí údolí do rícní nivy stojí kostel Všech svatých a asi v polovine své délky je údolí zúzeno z levobrezní stráne vybíhající skalkou s plochým temenem, prevyšující dno údolí asi o 6 metru vysokou skalnatou a témer kolmou stenou. Sem je kladen dosavadní historiografií Kuncin Hrádek a kostel Všech svatých je povazován za puvodne farní kostel vsi Malic, na jejíchz pozemcích bylo nové královské mesto Plzen postaveno. Zdá se však, ze tomu bylo ponekud jinak.
 
Tolik úvodní slovo autora.
Publikace se dále podrobne zabývá historií tohoto místa, lokalizuje puvodní Kuncin hrádek do míst bývalého lomu a venuje se i podrobne kostelu. Ctenár se dozví hodne zajímavého o minulosti i soucasnosti tohoto malebného koutku Plzne. Druhé vydání prináší nekteré nové objevy,  podrobnejší informace o hrbitove, novém kostelním zvonu a o kostelním betlému. Obsahuje rovnez mnoho fotografií.