Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Stenovice, hrad, tvrz, zamek

 Petr Rozmberský
 
1. vydání 1996, 2. vydání 2003 (doplnené)
24 stran,  13 obrázku
ISBN: 80-87170-31-1 
Cena: 20 Kc
Osm kilometru od stredu Plzne, nad rekou Úhlavou se rozkládá velká obec Štenovice. Na ostrohu nad soutokem reky s Losinským potokem vzniklo nekdy na prelomu 12. a 13. století rozsáhlé opevnení. Dva príkopy s mohutnou hradbou oddelovaly oválnou plochu o rozmerech cca 170 x 80m. Lze predpokládat, ze si zde vystavel sídlo zatím neznámý feudál. O století pozdeji se zbytecne velký hrad zredukoval na menší tvrz a ta jiz vstoupila do psaných dejin. Tak napr. na prelomu 14. a 15. stol. ji vlastnili bohatí plzenští meštané Pabiánkové. Ti se priklonili k husitum a Katerina Pabiánková odešla spolecne s Zizkou na Tábor. Tvrz dala husitum k dispozici. Plzenstí ale nelenili, tvrz dobyli a zabili zde pres 60 osob obojího pohlaví. Mesto potom tvrz získalo od krále jako náhradu za prokázanou vernost. Ale Pabiánkové získali své zbozí nakonec zpet. Tvrz zpustla az v polovine 16. století. Noví majitelé si vystaveli renesancní tvrz jiz v príhodnejší poloze v nive reky poblíze dvora. Její polohu však zatím neznáme. Po stavbe nového, jiz barokního, zámecku na pocátku 18. stol, byla starší tvrz nejspíše zborena. Zámecek projektoval známý plzenský architekt Jakub Auguston ml. Zámecek se dozil dnešních casu. Soucasným majitelem byl citlive opraven a je vyuzíván jako soukromé sídlo.