Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Tvrze kozelskeho polesi

Jan Anderle
1. vydání 1996
20 stran,  14 obrázku
ISBN: -
Cena: 20 Kc
Jihovýchodne od Plzne, poblíz zámku Kozel, se rozkládá souvislý lesní celek. Pro úcely tohoto spisku do nej zahrnujeme areály zaniklých tvrzí a vesnic Javor, Kamýk, Mydlná a Neslívy. Je to krajina bohatá a tajemná. Pozorného návštevníka poteší setkáními s ptacími a zvírecími obyvateli, zrovna jako se vzácnými rostlinami, které jinde jiz lze vídat jen výjimecne, i s památkami praveku a stredoveku. Vody jsou mnohde ješte nezkazené a dosud je v nich domovem rak i pstruh. Kdykoli tímto krajem procházím, pocituji však vedle radosti z krásy prírody také úzkost. Pramení z obavy, jak dlouho ješte se budeme moci takto tešit. Tento strach je ziven ztrátami pusobenými lidskou cinností a zlocinností, jez pri svých návštevách zaznamenávám.
Jiný druh tísne vyverá z prítomnosti neceho záhadného, co zdejší krajinu objímá. Tato úzkost príjemne lechtá a podnecuje touhu tajemství poodkrýt. Vrstva soucasného zde jen nedokonale prekrývá stopy minulosti.
Prímou cestu protínající les, po níz je vám dáno se ubírat, krizuje nepouzívaný úvoz mizející na druhé strane v šeru smrciny. Budete-li jej následovat, vytratí se posléze v terénu beze stopy. Chuze bezcestím pak skoncí na dne rokle u mocálu, jímz uprostred v šeru bublá temná voda potucku, nebo vás mozná privede do prozáreného doubí, které rozeznívá hlas datluv, avšak, povazte! Pred vámi z nízkého podrostu vystupují hroby dávných nácelníku.
Tolik úvodní slova autora.
V publikaci naleznete podrobný popis tvrzí Neslívy, Javor, Mydlná a Kamínky.
Lesním komplexem prochází i naucná stezky F.X.France, která vás k temto tajuplným místum zavede.