Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrad Krasikov neboli Svamberk

Milan Novobilský, Petr Rozmberský
 
1. vydání 1997, 2. vydání 2004 (upravené)
20 stran,  5 obrázku
ISBN  80-86596-59-1 (2. vydání)
Cena: 30 Kc
 
Hrad Krasíkov - Švamberk stojí na výrazné stolové hore západne od Konstantinových Lázní. Po nekolik století byl sídlem mocného rodu majícího ve znaku stríbrnou labut na cerveném štíte. Hrad byl zalozen kolem poloviny 13. století v severní cásti vrcholové plošiny. Od zbytku predpolí byl oddelen príkopem. nejstarší stavbou je válcová vez - bergfrit. Po ní vznikaly další stavby - palác a hradby. Pred rokem 1342 byla v predpolí vystavena kaple. Hrad se postupne rozširoval ale do husitských válek stále ješte neobsáhl celé temeno hory. To se mu stalo osudným pri náhlém útoku husitských vojsk v lednu 1421 Husité behem jediného dne ovládli neopevnenou cást hory a hrad, bránený Bohuslavem ze Švamberka - velitelem protihusitských vojsk v západních Cechách, se krátce nato vzdal. Teprve po techto zkušenostech byl opevnen i jizní výbezek hory. Hrad byl dále rozširován a prestavován. Obýván byl az do konce 30 leté války. Pocátkem 40 let 17. stol. však vyhorel a jiz nebyl obnoven. Zdivo bylo pouzito na stavbu hospodárského dvora, pivovaru a ovcína. Roku 1659 byl poslední príslušník slavného rodu Švamberku pochován v nové hrobce v kapli sv. Márí Magdalény. Kaple se zachovala do dnešních dnu a spolu s výraznými zbytky hradu dotvárí siluetu hory. Hrad je v soucasné dobe v majetku obce Kokašice a ta ho hodlá opravovat a udrzovat.