Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Strasicke hrady

Jan Anderle, Vladimír Švábek

1. vydání 1997, 2. vydání 2009 (rozšírené)
40 stran, 21 obrázku
ISBN: 978-80-87170-09-0
cena: 30 Kc

Strašice lezí v podhurí Brd poblíz cesty spojující Prahu se západní Evropou. V okolí byly odedávna nalezište zelezné rudy. To mozná byly duvody, proc se o Strašice zacali zajímat na pocátku 14. století jihoceští Rozmberkové. První se v této oblasti angazoval Petr I. z Rozmberka. Postupne zde po celé století vznikala rozsáhlá rozmberská drzava. V 15. století Rozmberkové na další rozvoj rezignovali a panství prodali. Hrad ve Strašicích vznikl mozná jiz ve 13 století jako královský, písemné prameny ho však uvádí az k roku 1349. Stával na protáhlém návrší severovýchodne od kostela sv. Vavrince. Pravdepodobne mel podobu hradu s pláštovou zdí. Na jeho zbytcích bylo postaveno stavení slouzící jako myslivna a posléze jako fara. Dodnes jsou patrné príkopy a valy. Další hrad poblíz Strašic je Vimberk, na výrazné ostrozne nad Padrtským potokem. Hrad zde existoval jiz ve 13. stol., ale v polovine 14 stol byl prepaden a vypálen pri útoku královského vojska. Potom jiz nebyl obnoven. Hrad zvaný Vydriduch lezel na úbocí stejnojmenného kopce u Holoubkova. Jeho skutecné jméno neznáme. Nepochybne souvisel s provozem na zemské silnici z Prahy do Norimberka, v jejíz bezprostrední blízkosti lezel. Hrad byl témer celý odtezen lomem. Publikace strucne uvádí další lokality v okolí Strašic, které byly opevnené nebo, kde se opevnení tradovalo. Pri nedávném výzkumu bylo nalezeno dosud neznámé tvrzište na okraji lesa jizne od Strašic.