Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrad Drstka u Skoric

Milan Novobilský, Petr Rozmberský
16 stran,  5 obrázku
ISBN: 80-86596-58-3 (2.vydání)
Cena: 20 Kc

Nepatrné zbytky hradu Drštka se nacházejí 10 km jihovýchodne od Rokycan poblíz vsi Skorice na okraji vojenského prostoru.
Archeologicky je hrad dolozen od druhé poloviny 13. stol. do poloviny 15. století. Hrad byl patrne zalozen jednou vetví rodu Buzicu. Pozdeji prešel spolecne s blízkým hrádkem Dvorcem v drzení rodu znamení berana a byl mozná nazýván módním jménem Ronšperk. O tomto období se však písemné záznamy nedochovaly a jedná se proto pouze o dohady. Za husitských válek byli majitelé na katolické strane, ale hrad pravdepodobne nebyl dobýván. V roce 1454 po smrti posledního pána z Drštky, daroval král hrad Oldrichovi z Rakové a z Radyne. Ten jiz zde nesídlil a hrad postupne zpustl. Ve stejné dobe koupil jiný clen rodu erbu berana, Dobrohost z Ronšperka, ves Pobezovice a ni a zdejší hrad bylo preneseno jméno Ronšperk. Hrad Drštka upadl zcela v zapomnení a teprve romantický badatel F. A. Heber ztotoznil písemné zmínky s hrádkem v lesích u Skoric. Tehdy ješte stálo 2,5 m vysoké torzo zdi s okénkem.
Dnes nalezneme v romantickém terénu na skalním hrebenu jen nepatrné zbytky zdiva. Hrad byl vystaven na dvou skalních blocích. Z obytné veze se zachovaly zbytky zdiva, které umoznují odhadnout její pudorys na 10 x 10 m. Na vedlejším skalním suku stálo opevnení o rozmerech asi 6 x 6 m. Pod kolmou skalní stenou, na nádvorí mezi obema skalami, se nacházela kovárna a v predpolí hradu hospodárský dvur s rybníkem.

SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2 SEO TEXT 2