Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Kralovsky hrad Radyne

Petr Rozmberský, Milan Novobilský
 
1. vydání 1998, 2. vydání 2007 (rozšírené)
48 stran, 20 obrázku
ISBN 80-86596--96-9
Cena: 35 Kc
 
Hrad Radyni nechal vybudovat na vysoké hore nad puvodním plzenským hradem ve Starém Plzenci císar Karel IV. Stavba byla zahájena r. 1358. Hrad mel posílit panovníkovu moc na Plzensku. Z puvodního rozsáhlého královského majetku totiz zbylo práve jen mestecko Starý Plzenec a nejblizší okolí. Hrad stál v husitských válkách pevne na strane katolické a nebyl dobyt. V následujících letech slouzil jako zástava ruzným šlechticum. Z pevnosti se pocal stávat lovecký hrad. V první polovine 16. stol hrad z neznámých prícin vyhorel a postupne zacal chátrat. Roku 1560 je uváden jiz jako pustý. Od 19. stol. se stal vyhledávaným cílem výletu obyvatel Plzne.
Hrad obklopuje mohutný príkop s valem. Puvodní zed na valu jiz zanikla. Do hradu se vstupovalo dvema za sebou polozenými branami. Z vnejšího opevnení hradu i z prilehlých budov zbyly jen skromné zbytky. Naopak palác se zachoval do výše 2. patra. Zachována je i západní ctverhranná vez. Polookrouhlá východní vez, puvodne stejne vysoká, je dochována jen do výše zdiva paláce. Palác byl v obytných patrech vybaven 2 roubenými komnatami, arkýri a velkými okny. Hrad byl pocínaje 19. stol. nekolikrát opravován. Soucasná silueta hradu se stala symbolem Plzenska a symbolem pro hrad vubec.
Publikace si mimo jiné klade za cíl seznámit ctenáre s ruznými vyobrazeními a popisy hradu od 16. do 20. stol. V letech 2002 - 2007 byl hrad nákladne opraven, zejména bylo zajišteno a konzervováno zdivo. Je v péci mesta Starý Plzenec a opet po letech je zprístupnen verejnosti.