Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Dvory plaskych cisterciaku

1. vydání  2000, 2. vydání 2008 (doplnené)
48 stran, 34 obrázku
ISBN 80-902692-1-4 (1. vydání), 978-80-87170-07-6 (2. vydání)
cena 30 Kc 

Plaský klášter se nachází 25 km severne od Plzne u reky Strely. Byl zalozen knízetem Vladislavem II. v roce 1144. Z nemeckého Langheimu sem byli povoláni mniši cisterciáckého rádu. Podle rádových regulí mniši kultivovali rídce osídlené území. Postupne zde vznikla celá soustava hospodárských dvoru. Publikace se zabývá v jednotlivých kapitolách temito skupinami dvoru: grangie k roku 1250, hospodárské dvory budované v letech 1250 – 1618, dvory získané pri konfiskacích po roce 1623, dvory prikoupené, barokní grangie. Významnou stavbou je dobre zachovaný areál dvora prímo v sousedství konventu v Plasích – tzv. Rinthof. Mezi dochované stavebne nejhodnotnejší dvory patrí Hubenov a Kalec, které navrhoval architekt. J. B. Santini a dále Býkov, Lednice a Rohy. Zde byly reprezentativní budovy, slouzící opatum, v nichz bývaly budovány i domácí kaple. Klášter byl zrušen behem reforem císare Josefa II. r. 1785. Hospodarilo se zde však dále pod ruznými majiteli. V poslední dobe je vetšina dvoru opravována a vyuzívána hospodársky i rekreacne.

                          Dvur Kalec                                                   Dvur Bykov