Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrad Vlctejn

Petr Rozmberský, Milan Novobilský
 
1. vydání 2000
48 stran, 20 obrázku
ISBN 80-902692-4-9  
cena 30Kc 

V jihozápadních Cechách, predevším v povodí reky Úslavy, obývali výrazné bulizníkové skály lidé uz v pozdní dobe kamenné. Témer neprístupné vrcholy skalisek jim zrejme poskytovaly jakýs takýs pocit bezpecí. Zustaly po nich ve skalních škvírách uvízlé strepy hlinených nádob ci zlomky jejich kamenných nástroju. Bulizníková skaliska pak po nekolik tisíc let cloveka nezaujala; az ve stredoveku byla nekterá z nich vybrána ze strategických hledisek pro stavby hradu. Jedním z hradu na bulizníkové skále (521 m nad morem) je i hrad Vlctejn, jehoz zrícenina se nachází asi 16 kilometru jihovýchodne od Plzne a 5 kilometru severozápadne od mesta Blovic na plochém temeni návrší, pozvolne se sklánejícím na tri strany. Od západu se ke hradu pricházelo z roviny. Stavenište hradu, umocnené az 15 metru vysokou skálou, poskytovalo velmi dobrý rozhled do širokého okolí. Nevýhodná rovinatá okolní konfiguraci terénu byla kompenzována obtocením hradu systémem zemních opevnení, príkopu a valu.