Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hauenstejn - Horni hrad

 Jirí Úlovec, Lubomír Zeman, Jirí Klsák, Pavel Palacký, Karel Drhovský, Milan Štepánek

1. vydání 2003, 2. vydání 2004, 3. vydání v nemcine 2004
48 stran, 25 obrázku
ISBN 80-86596-16-8 (1. vydání), 80-86596-46-X (2. vydání), 80-86596-61-3 (nemecky)
cena 25 Kc

 

Zámek Horní Hrad, puvodne stredoveký hrad Hauenstein, se nachází tri kilometry severozápadne od Stráze nad Ohrí v katastru obce Krásný Les, nedaleko mesta Ostrov na Karlovarsku. Hrad vyrostl na skalnaté ostrozne nad soutokem dvou potoku v údolí, které se výrazne svazuje z masivu Klínovce k rece Ohri. „Z údolí vine se cesta az ku bráne, která s vedlejším stavením teprve v 19. století zalozena byla. Odtud se vkrocí do dvora, který nemá velké prostory a na všech stranách staveními je zavren. Na vysokém ostrohu, jehoz jizní konec jako stena spadal, stával palác. Na východní (jihovýchodní) strane býval úrední dum, také v novejší dobe vystavený, a k severní strane stával bývalý pivovar. Palác býval starodávného díla. Nejstarší a nejznamenitejší cástí byla velká vez do kruhu zalozená, která postavena byla na západní strane na skalisku. Pri prestavování r. 1878 nekteré zdi paláce ponechány, ale jizní strana znova vyzdvizena v moderním ´normanském´slohu, címz dosavadní nevelký palác v prostranný zámek pretvoren. Také ostatní stavení obdrzela novou zpusobu. Nad touto cástí vypíná se hradište k východu ješte výše, a zde stávalo samostatné opevnení cili hrádek, kterému se v starých pametech Svrchní hrad ríká. Na témz míste stojí kaple r. 1851 vystavená.“ Tak nám podobu hradu udává k roku 1905 August Sedlácek ve svém nesmrtelném díle Hrady, zámky a tvrze království ceského.

Od té doby se událo mnoho. Hrad zpustl a hrozil mu neblahý osud mnohých našich památek. Avšak pécí nového majitele povstal jak Fénix z popela.

A tak vítejte ve zdech Hauenštejnských. Projdemez nyní vstupní branou a nechme promlouvat staré zdi o zašlé sláve, historii, ale i prítomnosti hradu a celé zdejší krajiny.