Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hrady na Vltavotynsku

Martina Sudová

1. vydání 2003
48 stran, 38 obrázku
ISBN 80-86596-21-4
cena 30 Kc

Plný název:
Hrady na Vltavotýnsku
Týn, Újezdec a Karlshaus

Drevený biskupský dvorec v Týne vznikl nad kostelem puvodní osady. V polovine 13. stol. byl prestaven na kamenný hrad. V husitských válkách prešel do šlechtických rukou a casto strídal majitele. Byl renesancne prestaven. Roku 1621 získalo panství i s mestem opet arcibiskupství. Po pozáru hradu koncem tricetileté války byl hrad opušten. Správa se prenesla do nove vybudovaného zámku na hlavním týnském námestí. V 19. století byl areál hradu parkove upraven, címz zanikla vetšina pozustatku hradu. Dochován je pouze renesancní vstupní most a príkopy se zbytky valu.
Hrad Újezdec vznikl na míste puvodního centra malého újezdu. Pozdeji pripadl opet králi a ten nekdy ve druhé polovine 13. stol. zde nechal vystavet hrad. Ten však záhy asi prešel na šlechtické majitele. V polovine 16. stol je jiz uváden jako pustý. V jeho prostoru vznikla ves, která postupne hrad zcela znicila. Puvodní hrad mel oválnou dispozici s mohutným bergfritem v cele. Ten byl ješte v 19. stol z vetší cásti zachován. Pozustatky byly definitivne odstraneny roku 1925. Dnes jsou patrné pouze nepatrné zbytky zdiva. Další cásti byly zjišteny archeologickými sondami. V areálu hradu se nachází mnoho kvalitne opracovaných kamenických clánku.
Hrad Karlshaus nechal vybudovat císar Karel IV k posílení královské moci proti panství Rozmberku. Krome toho mel hrad slouzit i ke kontrole vltavské plavby. Stavba byla pojata jako lovecký hrádek slouzící odpocinku panovníka. Hrad nemel obrannou vez, ale mel velkou kapli. Hrad byl brzy opušten a zachoval se proto v puvodní podobe. Rozsáhlé predhradí bylo opevnené dosud patrným valem. Vlastní hrad mel prujezdní bránu s padacím mostem pres mohutný príkop a jedno velké nádvorí s obvodovou zástavbou.