Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Dolni a Horni Lukavice

 

Jan Hajšman, Petr Rozmberský, Verinika Machová

1. vydání 2004
52 stran, 20 obrázku
ISBN 80-86596-37-0
cena 35 Kc

 

Vsi Dolní a horní Lukavice leží 15 km jižně od Plzně v údolí řeky Úhlavy a jejího levobřežního přítoku. Písemné zmínky o Lukavici jsou první poloviny 13. stol. První sídlo v Horní Lukavici vzniklo pravděpodobně až v 15. stol. za Lukavských z Hrádku. Později byla ves majetkově rozdělena a vzniklo zde další panské sídlo. V 17. stol. přestaly být statky v Horní Lukavici samostatné a staly se součástí jiných panství. Starší tvrz stála v místech, kde je dnes selský statek s hostincem “Na zámečku”. Mladší tvrz se nacházela v prostoru dnešního hospodářského dvora. Po obou tvrzích nejsou v terénu již patrné žádné pozůstatky. Ves nemá ani další významnější architektonické památky.

 

I počátky tvrze V Dolní Lukavici spadají do 13. stol. V 15. stol. se zde objevuje rod z Řeneč. Majitelé tvrze se často střídali. Významnější byli až hrabata Morzínové, jimž tvrz náležela v letech 1666 – 1780. Za jejich panování byl postaven v letech 1708 – 1712 nový rozlehlý zámek podle projektu Jakuba Augustona mladšího. Jednopatrová stavba se středním rizalitem vystupujícím polopatrem do střechy je zdobena fasádou s lizénami a pilastry. Trojkřídlá dispozice byla dokončena stavbou kaple vysvěcené 1730. Kaple je vyzdobena freskou F.J.Luxe. V zámku zachovány zbytky barokních nástěnných maleb a štukové výzdoby. V letech 1758-60 zde působil jako zámecký kapelník Josef Haydn a složil zde první svojí symfonii zvanou Lukavická. Po dokončení zámku byla stará tvrz zbořena a nejsou po ní patrné stopy. Nacházela se zřejmě v místě dnešního parčíku před hlavním vchodem zámku. Rozsáhlý zámecký park byl nejprve navržen ve francouzském stylu a v 19. stol. byl upraven jako anglický. V parku se zachovala torza sochařské výzdoby.

Koncem 18. stol zámek získávají hrabata Schönbornové a po pozemkové reformě se nakonec dostal zámek do majetku F Veverky, jehož potomkům připadl v restitucích v 90. letech 20. století. Na zámku se citelně podepsalo období 20. století, kdy byl v různých dobách využíván jako léčebna, sklad a depozitář. Zámek se v současné době opravuje. 

V sousedství zámku je zachována honosná budova pivovaru a některé další hospodářské budovy původního statku. Proti zámku stojí v jádře gotický kostel a barokní fara. V obci i okolí je několik sochařských památek.