Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Tvrz a zámek v Životicích u Nepomuku

Tomáš Karel, Jiří Úlovec

1. vydání 2009
40 stran, 34 obrázků
ISBN 978-80-87170-03-8
cena 30 Kč

Víska Životice se rozkládá asi ve vzdálenosti 8 kilometrů od Nepomuku. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1425, kdy ji vlastnil Vacek ze Životic. Od počátku 16. patřila ke kotouňskému statku, poté k Řesanicím. Burián Strojetický z nich vytvořil samostatný statek, který drželi jeho potomci až do druhé poloviny 17. století. Roku 1658 jej odkoupila Cecílie Malovcová z Dobrše, jejíž dcery statek prodaly v červenci 1669 Janu Jiřímu Čejkovi z Olbramovic. Po něm následovalo několik dalších majitelů. Poslední, Václav Engelbert Schindler de Lauro, prodal Životice roku 1772 Janu Františku Kristiánovi Sweerts-Sporckovi. Nový majitel je spojil se lnářským panstvím, k němuž patřily až do 20. století. V roce 1968 se zdejší zámek dostal do soukromého vlastnictví pana Richarda Kaplánka.
Životice tvořily samostatný statek až od druhé poloviny 16. století. Majitelé však sídlili zprvu na mlýně. Novou tvrz vystavěli až během první poloviny 17. století. První přímá zpráva o ní pochází z roku 1658. Tvrz stávala v místech pozdějšího zámku, tedy asi 250 metrů jižně pod vsí, v údolíčku poblíž severovýchodního břehu Velkého životického rybníka. Majitelům Životic sloužila do počátku 18. věku. Lipovští z Lipovic tehdy nechali vyzdvihnout nedaleko od břehu rybníka nový zámek, při jehož výstavbě je předpokládána účast stavitele Antonia de Maggi.
Zámek tvoří obdélná patrová budova s rizalitem ve východním průčelí. Střední síň přízemí je na východní straně zakončena vstupem do zámecké kaple, zaujímající rizalit. V severní části pří-zemí budovy se rozkládá několik místností, jižní část nebyla nikdy dokončena.
Životický zámek představuje velmi hodnotné vrchnostenské sídlo z počátku 18. století, dochované bez narušení původního členění interiéru. Během celkové opravy budovy dokončené roku 2000 se podařilo jeho vlastníku provést zásahy s velkým citem a ohledem na jeho historickou a kulturní hodnotu. Zámek v Životicích proto patří k nejlépe restaurovaným památkovým objektům okresu Plzeň-jih.