Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Tvrze Bezděkov a Hradiště u Kasejovic

Vladimír Červenka, Milan Novobilský, Petr Rožmberský

1. vydání 2009
76 stran, 50 obrázků
ISBN 978-80-87170-10-6
cena 45 Kč

Publikace popisuje dvě tvrze na jižním Plzeňsku. Nacházejí se jižně od Kasejovic a jsou dnes součástí obce Hradiště. V Bezděkově vznikl kolem roku 1240 kostel sv. Ondřeje. Později byl renesančně a barokně přestavěn. Sídlo v Bezděkově vzniklo zřejmě v druhé polovině 13. stol., i když je tvrz výslovně připomínána až v 15. stol. Stojí na ostrohu nad dvěma rybníky. Od vesnice byl oddělen příkopem. V křídle stojícím v čele tvrze se dochovaly v přízemí klenuté prostor s gotickými portály. Koncem 17. století byla tvrz přestavěna na trojkřídlý zámek. Krátce na to však statek ztratil samostatnost a stal se součástí lnářského panství. Zámek byl potom využíván jako byty a sýpka. Postupně chátral a dnes z něj stojí jen dvě přízemní části. V publikaci je poprvé zpracována historie, uvedeno první podrobné zaměření a pokus o analýzu uspořádání tvrze i zámku na základě archivních a ikonografických pramenů. Tvrz, které dosud nebyla badateli věnována dostatečná pozornost v současné době chátrá.
Sídlo v Hradišti vzniklo nejspíše také na konci 13. stol. Již v 15. století se stalo poprvé součástí lnářského velkostatku. Později bylo ještě nějaký čas samostatným statkem. Počátkem 17 stol. přestavěna na renesanční tvrz. Roku 1659 se stává trvale součástí Lnářského panství. Tvrz v Hradišti se nachází v areálu hospodářského dvora. Z původní renesanční stavby stojí jedna budova, která je ale moderně přestavěna a vybavena velkými okny a novodobým vstupním přístavkem.
Jedna kapitola je věnována i vsi Zahorčičky, které jsou dnes také součástí obce Hradiště. Kromě kamenných božích muk zde nejsou významnější památky.