Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Zámek Líšťany

Václav Chmelíř

1. vydání 2011

40 stran, 26 obrázků
ISBN 978-80-87170-15-1
cena 35 Kč

Ves Líšťany byla původně majetkem kladrubského kláštera. Ve 13. století je už v majetku drobných šlechticů, kteří si tu jistě vybudovali sídlo. V 2. polovině 14. st. století je majetkem mocného rodu Gutštejnů, sídlících na významějších sídlech. Za husitských válek se přehled o držitelích komplikuje a následně zde opět sídlí šlechta. V 2. polovině 15. století drží ves Bohuchvalové z Hrádku, které v polovině 16. století střídají Černínové z Chudenic, kteří tu vybudovali renesanční tvrz. Jan Karel Černín, který musí po Bílé hoře emigrovat, statek prodal Příchovským. Jejich zadlužený statek koupil roku 1660 zbohatlý úředník Antonín Steinbach, který tu před 1673 nechal postavit raně barokní zámek. Jeho vnuk Karel Maxmilián tu nechal zřídit kolem r. 1723 zahradu a upravit zámek. Panství ale prodává Hamiltonům, kteří dali postavit nový farní kostel. Od té doby majitelé zde již nesídlí. Pak patří panství Kinským, pak paní Schirndingarové. Od ní je koupeno Maria Václavem Dohalským a náleží k Luhovu. Dohalský zde asi provede některé klasicistní úpravy. V 19. století také proběhnou novobarokní úpravy zahradního průčelí. Po Dohalských dědí Perglarové, pak přicházejí Dobřenští. Z jejich majetku byl prodán Löwensteinům,, kteří zámek pronajímali. Po 1919 byl velkostatek zrušen. Areál se zámkem byl pak součástí zbytkové statku než po 2. světové válce připadl státním statkům. Za nich začal v 70. letech chátrat. Dnes se nachází zámek uprostřed dvora pouze ve zříceninách většiny svých obvodových zdí.
Publikace přináší nové informace o historii, výsledky posledního stavebněhistorického průzkumu a řadu starších fotografií zámku. Popisuje rovněž park a farní kostel, v jehož hrobce jsou pohřbeni bývalí majitelé.