Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hradek Lacembok a tvrz Hlohova

Milan Novobilský, Petr Rozmberský

1. vydání 1997, 2. vydání 2003 (upravené)
32 stran, 10 obrázku
ISBN 80-87170-63-X
cena: 25 Kc 

Hrádek Lacembok se nachází na okraji lesního masivu Vytun západne od mesta Stankova v západních Cechách. Byl zalozen kolem poloviny 13. stol. jako drevené opevnení. Kolem poloviny 14. stol. vznikl kamenný hrádek. Zanikl pravdepodobne v 1. polovine 15. století násilným útokem. Z hradu se zachovaly výrazné valy a príkopy. Ve vlastním jádru hradu jsou patrné jen nepatrné zbytky zdiva. V letech 1999 - 2000 zde probehl archeologický pruzkum, který výrazne zmenil názory na jeho podobu. Nové vydání prinášé proto zcela nové informace. Zároven to je varování, ze bez archeologického pruzkumu je kazdý i sebepeclivejší povrchový pruzkum jen hypotézou.

Tvrz Hlohová lezí jizne od Stankova ve stejnojmenné vsi. Vznikla v polovine 14. století a byla obývána do poc. 17. stol. Potom postupne zpustla. Stavebne se rozvíjel jen dvur lezící pred bývalou tvrzí. Dodnes se z tvrze zachovaly náznaky valu a príkopu a zbytky sklepu. Lokalita je zastavena novejšími staveními.