Katalog publikací
Zobrazit celý katalog

Hradek ve Skocicich u Prestic

Jirí Svetlík, Milan Novobilský, Petr Rozmberský

1. vydání 1998
28 stran, 8 obrázku
ISBN - 
15 Kc

Tri kilometry jihozápadne od Preštic (Plzen jih) se rozkládá ves Skocice. Na východním okraji dnešní vsi se nad silnicí zvedá návrší s nepatrnými zbytky nekdejšího hrádku. První pásemná zmínka k roku 1239. V drzení se vystrídalo nekolik šlechtických rodu. Za Príchovských byl na poc. 16. stol starý hrádek prestaven na modernejší tvrz. V 17. století prestala tvrz slouzit jako sídlo vrchnosti a Skocice se staly soucástí statku Luzany. Vez tvrze byla nejaký cas uzívána k hospodárským úcelum a pocátkem 19. stol zrejme zborena. Dnes jsou na míste bývalé tvrze patrné jen zbytky valu a príkopu porušených novou výstavbou a zemními pracemi.