Katalog publikací
Zpět na hlavní stránku

Redakce

redaktor: Petr Rožmberský
grafik: Milan Novobilský

Zajišťujeme

  • redakční příprava
  • odborné posouzení
  • jazyková korektura
  • grafický návrh
  • sazba
  • tisk
  • distribuce
Vhodné např. pro obce, které chtějí mít publikaci o své historii.
Reference:
Dobřív, Litice, Štenovice, Bušovice, Strašice, Starý Plzenec, Humpolec, Slaný, Kaceřov, Žumberk, Plzeň a další.

Vhodné i pro majitele a správce hradů a zámku.
Reference:
Zámek Mirošov, Zámek Nebílovy, Hrad Hauenštejn, Zámek Luhov, Hrad Rýzmberk, Zámek Kaceřov, Zámek Životice

Vydávání sborníků a odborných publikací.
Reference:
Muzeum jižního Plzeňska, Západoceská univerzita, Klub Augusta Sedláčka

Krtiny brozury c.34 na radnici ve Slaném.