PRACOVNÍ KONFERENCE

DĚJINY STAVEB

IN MEMORIAM RNDr. JOSEFA MILERA

Již delší dobu je pociťována potřeba pracovního setkávání co nejširšího spektra badatelů, kteří se zabývají historií staveb.
Přípravy takové konference se ujal ve spolupráci s partnery Klub Augusta Sedláčka,
který tím zároveň plní poslední přání svého zvěčnělého předsedy RNDr. Josefa Milera.

Dějiny staveb 2000
Setkání se konalo ve dnech 7., 8. a 9. dubna roku 2000 v zařízení Západočeské university v Plzni na zámku v Nečtinech u Plzně.
Účast na jednání byla otevřena všem zájemcům. Referující seznámili auditorium s podstatou a přínosem svých zjištění
v cca 10 minutovém vystoupení, po kterém následovala otevřená diskuse. Referáty budou publikovány v časopise Průzkumy památek.

Partneři :

Klub Augusta Sedláčka
Památkový ústav středních Čech v Praze
Ústav dějin architektury Fakulty architektury ČVUT
Západočeské museum v Plzni
Západočeská universita v Plzni
Magistrát města Plzně

Přípravný výbor konference :

Jan Anderle, Zdeněk Dragoun, Martin Ebel, Tomáš Karel, Petr Macek,
Karel Nováček, Vladislav Razím, Jiří Škabrada, 
Petr Mikota - tajemník (
pmikota@post.cz)

Přehled referátů