Přihlášené referáty 2001
rozdělení do sekcí je jen předběžné, jsou uvedena i krátká sdělení
seznam není dosud úplný

hrady, zámky, tvrze

Skalní hrady francouzsko-německého pomezí Zdeněk Fišera
Tvrz a zámek Chvaly ve stavebněhistorických proměnách František Kašička
Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů Luděk Krčmář
Neobvykle řešený krb hradu Pořešína Ondřej Malina
Komunikační schéma hradu Rabí Milan Novobilský
Oprava fasád hradu Rychmburk Jiří Slavík
Hrad Blansko a jeho stavební vývoj Jan Štětina
K možnostem datování fortifikační architektury Jiří Varhaník
K některým poznatkům z průzkumu hospodářských dvorů Jan Žižka

lidová architektura

Roubené patrové sýpky severního Plzeňska Karel Foud
Slatina - obec, židovské gheto Josef Smitka
Penikov - bývalý mlýn a pila čp. 24 u Doubku Stanislav Dvořák

města

Plzeňský nárožní dům Jan Anderle
Opevnění Plzně v nálezech z poslední doby Jan Anderle, Radek Široký
Středověké opevnění města Broumova Jan Čížek
Plzeňské vily ze závěru 19 a z 1. pol 20. stol - problematika poznání a zachování staveb Petr Domanický
Dům čp. 57 v Lounech Martin Ebel, Jiří Škabrada
Digitální zpracování SHP Domu pánů z Kunštátu v Brně Jan Eliáš
Úkoly SHP v kontaktním českobavorském pomezí Hana Hanzlíková
Jihlavské renesanční domy - problém osvětlení dvorany Milena Hauserová
K počátkům kamenné profánní architektury v Brně David Merta, Jaroslav Sadílek
Střípky ze stavebního vývoje domu č.p. 13/I (dům U Zelené žáby) a č.p. 14/I (U Tří bubnů) na Starém Městě Pražském Miroslav Kovář

církevní stavby

Příspěvek k poznání panských kostelů Petr Heřman
Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou Vít Honys
Dům čp. 117 v Rokycanech - osudy SHP Tomáš Karel
Dokumentace a stavebněhistorická analýza krovu kostela sv. Kříže v České Lípě Michal Panáček
Rozbor klenby lodi kostela sv. Josefa v Obořišti (1702 - 11) Milan Pavlík
Mělnice a Bukovec - příspěvek k poznání věží dvou vesnických kostelů z Domažlicka Zdeněk Procházka
Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově Vladislav Razím
Kaple sv. Floriána v Bděněvsi Václav Chmelíř

metodika SHP

Kresebná rekonstrukce dvou zaniklých krovů na Jičínsku Jiří Bláha
Rozměry cihel jako datovací materiál ? Martin Ebel
Proměna vytápěcích systémů v 19. století Martin Ebel, Jiří Škabrada
Hloubkový stavebněhistorický průzkum pro potřeby památkové péče I Vít Jesenský
Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů Luděk Krčmář
Hloubkový stavebněhistorický průzkum pro potřeby památkové péče II M. Rykl
Co vzala voda. Dokumentace průzkumu zátopové oblasti vodniho dila Orlík Pavel Kodera
Založení fotogrametrické databáze památkových objektů Karel Pavelka
Několik poznámek o SHP ve vztahu k obnově fasád historických staveb Miloš Solař
Ionizující záření při studiu stavebních památek Tomáš Čechák, Martin Kubelík,
Ladislav Musílek
Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických krovů Jan Sommer
Zámecký park v Ostrově - průzkum a možnosti poznání Lubomír Zeman
Dendrochronologický průzkum hradů na Zlínsku Radim Vrla