Aktuální přehled přednášejících a přihlášených referátů konference Dějiny staveb 2002
(stav k 19.3.2002)

""
Jan Anderle Výzkum hradu Velhartice (1993 - 2001)
Jan Beránek K otázkám stavebního vývoje hřbitovního kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny v Kašperských Horách
Jiří Bláha Ze života a díla pražského tesaře Michaela Ranka
Miroslava Cejpová Hrad Strádov (okr. Chrudim)
Martin Čechura Kostel sv. Ducha ve Všerubech (okr. PS)
Jan Čížek Krajská brána, věž Zázvorka a městská šatlava v Novém Městě nad Metují
Martin Ebel Hrubý dům továrníků Šlechtů v Lomnici nad Popelkou
Martin Ebel Ze života a díla pražského tesaře Michaela Ranka
Zdeněk Fišera Ke stavební podobě středověkých strážnic
František Gabriel Postavení staveb mezi historickými prameny
Hana Hanzlíková Příspěvek ke způsobu zpracování SHP na příkladu vyhodnocení vnějšího pláště mostní branky ve Stříbře
Milena Hauserová Gotický dvojdům čp 150/151 /I v Praze
Vít Jesenský Výsledky a zkušenosti z ůkolu institucionálního výzkumu SPÚSS ""Menší panská sídla""
Eva Juříková Nálezy renesančních maleb v zámku v Kostelci nad Černými lesy
Tomáš Karel Počátky hradu ve Starém Hroznatově
František Kašička Dva poslední povrchově stavebněhistorické průzkumy na pražském Vyšehradě
Jiří Klsák Archeologický výzkum hradu Hamersteina
Vilém Knoll Počátky hradu ve Starém Hroznatově
Lucie Kracíková Gotické sakristie ve frýdlandském výběžku
Václav Kulle Památné místo rakouské armády Heldenberg - poslední místo odpočinku maršála radeckého
Antonín Majer Měření síly zdiva a směru normály elektromagnetickou goniometrií
Karel Nováček Výzkum hradu velhartice (1993 - 2001)
Michal Panáček Problematika dikumentace historických krovů
Michal Patrný K otázkám stavebního vývoje hřbitovního kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny v Kašperských Horách
Marek Pešta Proměny domovního bloku Velký špalíček v Brně
Miroslav Plaček Tvrz a zámek v Krhově
Kamil Podroužek Vesnické domy
Jarosleva Pokludová Poznání hodnot památky nezaručuje její záchranu
Michael Rykl Gotický dvojdům čp 150/151 /I v Praze
Jiří Schierl Lidová architektura Toužimska - nové poznatky
Jiří Slavík Krajská brána, věž Zázvorka a městská šatlava v Novém Městě nad Metují
Jan Sommer Diskusní příspěvek ke způsobům publikování měřičské dokumentace architektonických čkánků
Ing. Jan Sommer Věže kostala sv. Mikuláše v Chebu
Bohdan Šeda Vnější opevnění hradu Kunětická Hora
Jiří Šedivý Rešení přístupové cesty na hrad Blansko (UL)
Radek Široký Výzkum hradu velhartice (1993 - 2001)
Radek Široký K metodice hloubkového průzkumu staveb (Herridova matice stratigrafických vztahů)
Jiří Škabrada Hrubý dům továrníků Šlechtů v Lomnici nad Popelkouý
Michaela Timková Stavebnohistorický vývoj kaštiela v Lukáčovciach
Radek František Václavík Zděná helmice a ochoz věže kostela ve Všestarech (okr. HK)
Jiří Varhaník Věž rotundy v Týnci nad Sázavou
Jan Veselý Renesanční Krov nad východním křídlem horního hradu ve Frýdlantu v Čechách (stopy po vestavbě)
Alfréd Schubert Soupis a dokumentace historických dřevěných oken
Eva Volfová Zaniklé památky Doupovských hor
Radim Vrla Drobnosti z památkové praxe na zlínsku
Eva Vyletová Průzkum fasády věže kostela v Křinci
Jindřich Záhorka K otázkám stavebního vývoje hřbitovního kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny v Kašperských Horách
Lubomír Zeman Stavební vývoj hradu Hamersteina