Sborník Dějiny staveb 2005

Předmět poznání a brána iluze
(Dvě z tváří vztahu ke stavebnímu dědictví ve "věku nejistot")
Milena Hauserová

Historické krovy v jižní části Českomoravské vrchoviny
Jiří Bláha,Tomáš Kyncl

Projekt dřevěné tvrze z českobudějovického archivu
Jiří Škabrada -Martin Ebel - Daniel Kovář

Číslování domů
Martin Ebel

Střelské Hoštice - středověká a renesanční podoba feudálního sídla
František Kašička

Starší fáze vnějšího opevnění hradu Rabí
Jiří Varhaník

Středověké jádro zámku v Merklíně
Šárka Plecitá

Engelsberk - nové poznatky o stavebním vývoji hradu
Jiří Kohoutek - Radim Vrla

Tvrziště Dobříkov
Miroslava Cejpová

Príspevok k počiatkom hradu Tematín
Peter Barta - Martin Bóna - Karl-Uwe Heußner

Svědectví nástěnné malby v kapli na hradě Švihově
Milan Novobilský - Petr Nožička

Identifikace vyměřovacích soustav vrcholně středověkých vesnic na Rakovnicku
Zuzana Pešková

Zásahy do měst vyvolané změnami zákonů v 19. století
Dana Novotná

Krovy zámku v Bechyni
Michala Navrátilová

Zámeček v Hracholuskách u Plzně
Filip Kasl

Ke stavebnímu vývoji západního křídla konventu bývalého minoritského kláštera ve Stříbře
Hana Hanzlíková

Význam městských účtů pro poznání stavebních dějin města Náchoda v letech 1550 - 1670
Jan Čížek

Nový Dvůr
Jan Soukup

Domy s hrázděnými konstrukcemi v městech severozápadních Čech
Lubomír Zeman

Horní Nové Město pražské - postupná proměna ze čtvrti řemeslnické na čtvrť rezidenční na přelomu 16. a 17. století
Kateřina Hanzlíková

K podobě některých stropních konstrukcí v 19. století
Jan Žižka

Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském
Michael Rykl a kolektiv

Opevněná lokalita u hradu Lichnice
Zdeněk Fišera

Stavební vývoj domu Kobližná 4 v Brně před výstavbou "Schrattenbachova paláce" v 18. století
David Merta - Marek Peška

Rakovník čp. 59 - dům na předměstí
Eva Volfová

Městské opevnění v Sobotce
Zdeněk Fišera

Těžba hlíny pro stavební účely na náměstí v Úterý
Pavlína Schneiderwinklová - Radek Široký

Nové poznatky k vývoji hradu Seeberg
Tomáš Karel - Vilém Knoll

Stavební typologie barokního pivovaru s přihlédnutím k zámeckému pivovaru ve Zdibech
Jan Anderle

Distanční měření s využitím stanovení totálního vektoru magnetické indukce prostorově zkřížených cívek
Antonín Majer

3D skenování - nové metody při dokumentaci v památkové péči
Karel Pavelka

Tvorba spárořezu a prostorového modelu věže hradu Kost
Štěpán Svatuška - Jiřina Záleská

PhotoPa - databáze památek České republiky
Jiří Preisler

Analýza geometrie gotických kleneb geodetickými metodami
Lukáš Zifčák

Metody dokumentace historických krovů
Josef Pazdera

Průzkumné měřické práce pro dokumentaci Karlova mostu
Veronika Němcová

Laserscanning (Nová technologie dokumentace památek a archeologických nalezišť)
Jan Sirotek