Přehled referátů konference desta06

Jan Anderle
Žentourový mlýn na příkladu z černokosteleckého pivovaru
Jan Anderle
Ještě bečovská hradní kaple
Jan Beránek
Dům čp. 1089/II v Soukenické 12, Praha 1 – Nové Město. Standardní stavebně-historický průzkum domu a jeho plánovaná přestavba
Jiří Bláha
Stopy po technologických krocích výroby a vztyčování středověkých krovů
Martin Bóna
Výsledky architektonicko-historického výskumu r.k. kostola sv. Gála v Borčanoch, okr. Bánovce nad Bebravou.
Jaroslav Cígler
Stavebně-historický průzkum fasády domu čp.90 ve Stříbře
Martin Čechura
Zaniklý kostel Všech Svatých v Hněvnicích
Pavel Domanický
Stavební vývoj areálu Plzeňských městských dopravních podniků v Cukrovarské ulici v Plzni
Zdeněk Dragoun
Ranně gotický a ještě raněji gotický suterén domu čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze
Martin Ebel
Konkurs na Zemské stavební ředitelství roku 1806 aneb co musel stavitel umět.
Hana Hanzlíková
Západní věž kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.
Markéta Hanzlíková
Eva Volfová
Laubovna – pozoruhodný dům čp. 31 v Amalíně na Křivoklátě. (pohled na stavbu z hlediska historického a kulturně historického)
Vít Jesenský
Fázový operativní průzkum a dokumentace v památkové péči na příkladu zámku Nižbor
Tomáš Karel
Vilém Knoll
Bylo v Dřenici (okr. Cheb) panské sídlo?
Tomáš Karel
Pevná věž kostela v Seči (okr. Plzeň jih)
Filip Kasl
Kamenické značky na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni
František Kašička
Počátky a proměny feudálního sídla ve Vrchotových Janovicích
Jan Konůpek
Sakrální architektura 13. století na území historického Loketska
Kateřina Kroulíková
Č.p. 41, Humenice, kú. Svébohy, Horní Stropnice, Vývoj usedlosti v katastrálních mapách a terénní průzkum
Milan Kukla
Drobný vodní mlýn zvaný Čertův (okr. Plzeň sever)
Tomáš Kyncl
Dendrochronologické datování krovu nad presbytářem kostela sv. Jakuba v Prachaticích.
Jan Musil
Příspěvek k poznání tzv. kolonizačních provizorií
Milan Novobilský
Gotická věž tvrze na zámku v Kaceřově
Michal Panáček
Michal Cihla
Způsob založení a konstrukční charakteristiky gotického mostu v Roudnici nad Labem
Marek Peška
David Merta
Příspěvek k historické topografii Svatopetrského vrchu v Brně
Zuzana Pešková
Jiří Škabrada
Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic
Jan Pešta
Hospodářský dvůr u zámku v Dobrovici – několik obecných poznámek k dokumentaci hospodářských areálů
Šárka Plecitá
Známé i neznámé osudy domu č.p. 2 v Merklíně
Zdeněk Procházka
Kaple a kapličky domažlického okresu
Petr Rožmberský
Stavba špitálu v Kralovicích
Michael Rykl
Jan Havrda
Dům čp. 171/III v Praze na Malé Straně na bývalém Pětikostelním náměstí (poster)
Jiří Schierl
Pozůstatek konstrukce bednění klenby v historické radnici čp. 35 v Toužimi.
Jaroslav Skopec
Stavební proměny kostela sv. Gotharda v Brozanech nad Ohří do pozdně gotické přestavby
Michal Soukup
Co víme a nevíme o hradech v Příběnicích?
Radek Široký
Petr Kočár
Dům čp. 138 ve Spáleném Poříčí. Příklad dřevěné maloměstské architektury západních Čech
Jan Štětina
Jiří Janál
Nové poznatky ke stavební historii kroměřížského zámku
František R. Václavík
Tesařská zápisná knížka Jana Čiháka
Jiří Varhaník
Josef Kyncl
Chórová věž na dřevěném roštu (K stavebním dějinám hradu ve Strakonicích)
Jan Veselý
Záchranná dokumentace roubeného domu č.p. 31 v Amalíně na Křivoklátě
Radim Vrla
Vstupní věž hradu Křídlo – průzkum a památková obnova
Eva Vyletová
Nové nálezy z gotického klášterního klášterního kostela cyriaků v Benátkách nad Jizerou
Lubomír Zeman
Jiří Klsák
Kostel sv. Jakuba v Ostrově ve světle nových poznatků.
Jan Žižka
Některé poznatky z průzkumu hospodářských dvorů v severních Čechách