Přehled referátů konference desta08

Augustinková Nálezy z kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích (NJ)
Balý Přerostová Dům čp. 54 ve Velenovech na Klatovsku.
Bóna Výsledky výskumu južného úseku opevnenia mesta Trenčín
Burgetová Průzkum kostela sv. Jiljí v Milevském klášteře
Cejpová Hrad Blatník
Funk Galusová Zaniklý větrný mlýn na předměstí Nového Strašecí
Hajšman Přestavba kostela sv. Jiří v Plzni – Doubravce v letech 1912 – 1914
Hanzlíková Vchynicko tetovský plavební kanál a režim vedení vody pro vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově pile (okr. Klatovy)
Hauserová Kovář K prvotní zástavbě Havelského Města v Praze
Hauserová Kostely s chórovou věží na Kutnohorsku
Holub Borský Olomouc - Denisova 33, stavebně-historický průzkum domu
Chaloupka Relikty vitriolového průmyslu na severním Plzeňsku
Janál Štětina Co skrývá nádvoří kroměřížského zámku
Kašička Dochované středověké konstrukce městského hradu v Třeboni
Kibic Venkovské kostely sedleckého kláštera na Kutnohorsku
Kyncl Proměna konstrukce krovu nad lodí kostela sv. Martina v Buchlovicích, aneb jak se dělá mansarda
Musil Výsledky záchranného archeologického výzkumu v kostele sv. Josefa v Chrudimi
Nováček Střešní krytina románského kladrubského kláštera
Ouroda Pozdně středověké jádro usedlosti č.p. v Mirkovicích
Pavelec Nová zjištění k nejstaršímu stavebnímu vývoji kláštera dominikánů v Č. Budějovicích
Pavlík Koexistence klasicizujícího a dynamického principu barokního na jedné stavbě a v jednom prostoru architekta J.B. Santiniho
Peer Brož Radová SkopecMauzoleum rodiny Dittrichů v Krásné Lípě - ojedinělá stavba architekta berlínského dómu v Čechách.
Peška Merta Stavby typu „kamenate“ v prostředí vrcholně středověkého Brna
Pešta Zahradní domky na Jemništi a Komorním Hrádku: stejné stavby – různá funkce
Plaček Drobnosti k poznání hradů rakouského Podyjí
Pokorný Stavební vývoj chalupnického domu č.p. 34 v Knínicích u Boskovic
Procházka Feudální sídla Buštěhradska
Rybánský Skopec Zeman Vrchnostenský dvůr Harrach-Hof ve Veselém na Děčínsku
Rykl Horský Tvrz v Týnci nad Labem
Rykl Hodač Měřická dokumentace historických objektů – společná výuka Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze
Sokol Hajšman Plzeňská „spravedlnost“. Lokalizace a proměny zaniklé městské stavby.
Suchý Glos Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule – architektonicko-historický výskum krovov
Šabatová Středověká věž kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově (okr. Vyškov)
Škabrada Ebel Johann Benesch a zednická rodina Mayerů – tvůrci lidových staveb na panství Malá Skála
Šnejd Hanzová SHP domu čp. 7 a historie školy v Rožmberku nad Vltavou
Václavík Shrnutí nových poznatků o vývoji hradu Kunětická hora
Varhaník Středověké neomítané interiéry
Vítek Barokní a klasicistní malované fasády z moravské části Slezska
Vrla Raněgotická brána hradu Lukov
Vrla Štětina Okno ve dvorním průčelí severního paláce hradu Šaumburka
Wasková Postránecká Říhovský dům v Plzni. Výsledky nejnovějšího archeologického výzkumu a revize písemných pramenů
Zeman Lázně Kyselka, aneb Mattoni už opravdu není.
Zeman Klsák Konůpek Kostel sv. Maří Magdalény v Boru u Ostrova
Žižka Shrnutí dosavadních terénních poznatků o skružových konstrukcích krovů