Přehled referátů konference desta09

Anderle Wasková Využití ikonografie k poznávání stavebního vývoje zaniklé budovy na příkladu městské školy v Plzni.
Augustinková Torzo Santy Casy v kontextu vývoje areálu Lorety ve Fulneku
Beránek Středověká podoba střechy kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – limity ikonografických pramenů
Bóna Kotruszová Výsledky architektonicko-historického výskumu fasád kostolov v Demandiciach a miestnej časti Hýbec
Buroň Slavík Operativní průzkum zámku ve Zboží (Havlíčkův Brod)
Cejpová Hrad Hradce (Věžiště, Hrádek)
Čechura Nález krypty pod kostelem Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou
Čeplá Nově nalezené gotické fragmenty filiálního kostela Nalezení sv. Kříže ve Staříči
Hajšman Hrádek Lišice
Hanzlíková Technické řešení konstrukce přístupového mostu zámku Hradiště v Blovicích (okr. Plzeň jih).
Kamenická Románský kostel sv. Jiří na Přimdě
Karel Knoll Zámek v Kopaninách u Aše zbořený nezbořený
Karel Neznámý hrad v k.ú. Kamenec u Radnic
Kibic Ke stavební historii kostela Navštívení Panny Marie na Vysoké, okres Kutná Hora
Koudelová Kaniová Šimčík Zamyšlení nad dílčími průzkumy u měšťanských domů č. p. 44 a 45 v Příboře
Křížová Zámek v Nečtinech – a co se ze stavebněhistorických průzkumů většinou nedozvíte!?
Kučera Ruský komín. Příspěvek k možné genezi tahového komínu.
Kyncl Šabatová Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn
Merta Peška Ke stavebním dějinám biskupského dvora v Brně
Míka Rekonstrukce přemyslovského hradu Plzeň
Minář Nové poznatky k technice štukové výzdoby lidové architektury na příkladech z Vysočiny
Novotná Nedělní odpoledne ve Znojmě (například v roce 1848)
Patrný Nová zjištění při rekonstrukci dlažeb v trojlodí farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Procházka Malé kastelologické překvapení aneb dvě neznámá vyobrazení českých hradů
Procházka Kostel v Dubci, výsledky průzkumu 2008
Sokol Měla Plzeň stínadla? Interpretace dosud neznámé městské stavby
Soukup Nálezy na železničním nádraží v Chocni
Suchý Prieskum krovových konštrukcií na sakrálných stavbách Turca
Svpbodová Nejširší studna v Českých zemích – Mělník, Náměstí Míru
Škabrada Ebel František Roubal – tvůrce puristických staveb na Blatech
Škabrada Krovy na budovách provozní části pražského Masarykova nádraží
Varhaník K soudobým dějinám Karlova mostu
Volfová Volf Torzo hutní budovy sklárny v Poustkách u Žihle (Plzeň - sever)
Vrla Předhradí hradu Křídlo
Záhorka Novoklasicistní hrobky v Čechách, vybrané příklady
Zeman Velké lázeňské domy typu „Kurhaus“ v západočeských lázních.
Zeman Klsák Obytný dům čp. 87 v Lokti
Žažová Sakrálne stavby v Demandiciach vo svetle archívnych prameňov