Přehled referátů konference desta10

Anderle Jakub Průzkum čp.67 v Plzni na Vinicích. (jen poster)
Anderle Jan Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci, aktuální stav průzkumu.
Aubrechtová Tůma Domanická Operativní průzkum Starého zámku č.p. 92 v Chocenicích (Plzeň-jih)
Balý Souhrn poznatků k areálu tvrziště „Ve valech“ v Neumětelích (jen poster)
Bělová Vznikající depozitář stavebních prvků v Muzeu hlavního města Prahy
Beránek Bývalá prelatura sázavského kláštera - výsledky doplňkového průzkumu
Čeplá Nově zjištěné poznatky ke stavebním dějinám tzv. Horního zámku ve Fulneku
Černý Schwarzenberský velkostatek ve Vinařickém údolí
Fanta Stavebne-historicka analyza mlyna Koda v Ceskem krasu
Funk Zámek v Českém Rudolci na Slavonicku (jen poster)
Gersdorfová Český Krumlov. 3D rekonstrukce hradu jako metoda k poznání stavebního vývoje objektu
Hájek Zděná boží muka v jižních Čechách – typologie a historický vývoj
Hlavenka Využití fotogrammetrických metod při dokumentaci památkových objektů s extrémním umístěním
Chaloupka Prekop Loket čp. 87 - nové poznatky ze stavebně historického vývoje (jen poster)
Karel Knoll Identifikace drobných opevněných lokalit z Chebska a Karlovarska na základě srovnání map a terénu.
Karel Průzkum fasád severního paláce hradu Švihova
Konůpek Staňková Bor, kostel sv. Máří Magdaleny - nové poznatky ze stavebně historického vývoje (jen poster)
Kyncl Vyvěšování vazných trámů krovů v západních Čechách (jen poster)
Kysilková Hauserová Konkrétní architektonické prvky z hlediska symboliky, času a prostoru.
Galusová Archeologický výzkum novověkého vodního mlýna čp. 17 v obci Homole u Panny
Merta Peška Holub Stavební keramika v architektuře středověkého Brna
Merta Peška Domy na Masarykově náměstí č. 15 a 16 v Jihlavě, poznámky ke stavebnímu vývoji.
Musil Frolík Netolický Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích
Novobilský Funkcionalistický byt plzeňského továrníka Oskara Semlera.
Novobilský Zcela opomenuté pozůstatky tvrze a zaniklý zámek v Bezděkově u Lnář.
Patrný Stavební vývoj někdejšího konventu klarisek v Panenském Týnci
Pešta Hradební věž Kaplanka v Nymburce (příspěvek ke stavebním dějinám městského opevnění v Nymburce)
Procházka Počátky feudálních sídel na Buštěhradsku
Procházka Nejmladší bergfrit ve střední Evropě
Rykl Příchod nebo pobyt? K výpovědi portálů při studiu přístupové analýzy.
Schierl Zámek v Toužimi. Nová zjištění ve světle pokračujícího zániku památky.
Skabrada Ebel Vojtěch Pazderník a Karel Follpracht – projektanti selského baroka v Lišově
Slavík Falta Problematické okno kostela sv. Anny ve Starých Bukách (okr. Trutnov)
Slavík Buroň Zámek Jeřice (okr. Jičín)
Suchý Ďurian Krušinský GrúňováKrovné konštrukcie nad historickými objektmi v rámci regiónov Oravy a Kysúc
Svobodová Brána usedlosti čp. 13 v Přerově nad Labem a další selské brány v jejím okolí
Šabatová Dokumentace budovy sýpky na hradě Pernštejn (jen poster)
Šnejd Ouroda Špinarová Nové poznatky ke středověké usedlosti čp. 1 v Mirkovicích (okr. CK)
Štětina Nová zjištění k podobě zámku v Holešově před barokní přestavbou
Varhaník Střílny v kurtinách kestřanských tvrzí
Vařeková Povrchová úprava trámového stropu ve světnici čp. 14 v Sedleci u Vysokého Mýta
Volf Novověká cihelna v Prosmykách na Litoměřicku (poster)
Volfová Ohrožená svítidla v interiérech památek, na příkladu skleněného ověskového lustru z kostela ve Veclově, okr. Rakovník
Vrla Nové poznatky ze stavebních dějin hradu Nového Světlova
Vrla Janiš Hrad Komňa
Záhorka „Bazén“ v severním křídle jezuitské koleje v Kutné Hoře
Zeman Měšťanské lázně v Lokti ?