Dějiny staveb 2011 - aktuální informace

K 21.3. je přihlášeno 108 účastníků a 49 referátů a posterů.

Kapacita konferenčního střediska je vyčerpána


Výlet neděle - Stará i Nová Plzeň:

Starý Plzenec (rotunda sv. Petra, kostel Nar. P. Marie)

Plzeň - prohlídka krovů kostela Sv. Bartoloměje, prohlídka vybraných interiérů Adolfa Loose.


Knižní miniveletrh

V rámci konference proběhne již tradičně prodej publikací, zaměřených na historii, architekturu a regionální vlastivědu.

Budou nabízeny publikace následujících nakladatelství

Unicornis, Libri, Nakladatelství českého lesa, České hrady, Národního pam. ústavu

a dalších

Publikace budou prodávány za výhodné ceny.

Pokud vaše organizace vydala nějakou publikaci, sborník či časopis, můžete je přivézt.

Zajistíme jejich komisní prodej za 10% rabat.