Přehled referátů konference desta11

Aubrechtová Činnost vídeňského atelieru Fellner & Helmer v Žinkovech a okolí
Beránek Zajímavé nálezy z operativního průzkumu Karlova mostu
Bláha Slavík Jihozápadní část středověkého opevnění Hradce Králové
Bóna Matejka Výsledky architektonicko-historického výskumu fasád r.k. Kostola sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach
Čechura Archeologický výzkum u kostela sv. Jana Křtitele v Ostrovci (okr. Plzeň-sever)
Čeplá Ke stavebnímu vývoji kostela v Lubojatech
Dejmal Merta Typologie a charakter zástavby na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou
Dohnalová Novotná Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Štěpána v Malešovicích
Drnovský Příspěvek k poznání stavební podoby zaniklé tvrze v Třebověticích (okr. Jičín).
Fábik Konstrukční zajímavosti posledních roubených sýpek na severním Benešovsku
Falta Pařížov, aneb konstrukční principy při výstavbě románské věže
Galusová Funk Zaniklé stavby na vodní pohon na Hamerském potoce (okr. Tachov)
Gersdorfová Nejstarší stavebně historický průzkum tzv. Horního hradu v Českém Krumlově
Guldan Oravcová Príspevok k typológii vinohradníckych stavieb
Harčar Uličný Nové výsledky archeologického výskumu na hrade Šariš
Havlice Průzkum hradní studny v Nových Hradech
Hložek Karel Knoll KlsákZáhadná fortifikace u Bochova
Hodač Technologie tvorby fotoplánů a možnosti využití free software SIMphoto
Humlíčková Nezvedová Stavebně historický vývoj mlýna v Nezabudicích
Hýbner Beránek Nálezy z raně gotické fáze chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Chmel Jelínková Stavebně historický vývoj na faře čp. 37 v Bosni
Kašička Českobudějovické hradby mezi Biskupskou ulicí a Solnou brankou
Kibic Operativní průzkum a dokumentace kvádrového zdiva baziliky v Tismicích
Kucrová Minulost a současnost zámku Dolní Břežany
Merta Peška Kolařík K málo známým stavebním dějinám premonstrátského kláštera v Brně - Zábrdovicích
Merta Holub Stavební vývoj tzv. Trčkovského paláce na hradě Lipnici
Musil Hrad Košumberk a Družstvo na záchranu hradu Košumberka
Musil Výzkum městského opevnění v Chrudimi v roce 2009
Navrátil Korenková Krušinský Předběžný stavebně-technický průzkum stavu krovů dómu sv. Martina v Bratislavě
Nováček Široký Aktuální poznatky o vývoji premonstrátské kanonie v Teplé
Novák Co na sebe prozradila chalupa či. 29 ve Strašínu?
Novotná Zpráva o městě, které nebylo postaveno
Patrný K dějinám a stavebnímu vývoji kostela sv. Haštala v Praze
Peřina Odraz počátků školní výuky v dispozici vesnických staveb na příkladech ze severních Čech
Rudolf Zádrapa Architekt Max Fleischer a jeho stavby, zejména na území města Prostějova
Samojská Průvodce po pražských fondech historických stavebních plánů
Suchý Glos Ďurian KrušinskýStavebno – historický prieskum krovov nad dómom sv. Martina v Bratislave
Svobodová Svažité pavlače Mladoboleslavska
Škabrada Ebel Joseph Köcher – projektant na panství Ploskovice v 1. polovině 19. století
Škabrada Poznámky k publikaci o Holašovicích
Štěpánek Nové poznatky o stavebním vývoji zámku Preitenstein.
Štětina Stavební vývoj domu čp. 1477 v Podzámecké zahradě v Kroměříži
Tuma Rys Zelinková Ohrožený areál lesoparku Prašivice u Nalžovských Hor
Varhaník K počátkům hradu Lemberka
Vařeková Dva příklady patrových domů smíšené konstrukce na Vysokomýtsku
Vrla Hospodářský trakt na hradě Lukově
Zeman Klsák Palác princů – Bádenský zámek v Ostrově. Operativní průzkumy v součinnosti s archeologickým výzkumem.
Žažová Kostol sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach vo svetle archívnych prameňov