htm EVIDA : seznam referátů - podle programu konference Přehled referátů konference desta13 (podle pořadí přednášek)

Hejhal Červená Řečice – počátky biskupského hradu v kontextu středověké kolonizace Českomoravské vrchoviny
Beránek Biskupský hrad v Červené Řečici; rozsah - funkce - typologie
Karel Knoll Hložek HambergerHrady na Lesní Nábě
Varhaník Trezor v hradní věži
Vrla Věž zámku v Kroměříži – nové poznatky k její pozdněgotické podobě
Štětina Tvrz v Kurovicích, stavební proměny sídla v pozdní gotice, renesanci a baroku
Slavík Velká věž zámku v Náchodě
Novotná Zánik a nové využití fortifikace zámku v Mikulově
Fanta Průzkum horských obranných věží v gruzínské Tušetii
Hlavenka Vidman Porta Nigra – poznání významné římské památky
Hauserová Šíje pražských románských domů
Merta Peška Stavebně historický průzkum a archeologický výzkum domu v Jihlavě na Masarykově nám. č. 15 a 16.
Krčmář Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni
Anderle Loubí na Žlutickém náměstí?
Linhartová Národní dům v Karlových Varech
Ebel Ksandr Srovnání nesrovnatelného: vila Petschek versus vila Tugendhat
Fanta Čermák Poubová ŠantrůčkováPrůzkum českých kolonizačních vesnic v rumunském Banátu
Vařeková Zajímavosti z plošného průzkum vesnice Mravín u Vysokého Mýta
Foud Líšina čp. 46. Dokumentace statku za etnickou hranicí.
Kibic Ještě ke kostelu v Záboří nad Labem
Kolařík Merta Kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Peroutková Tzv. „Královské sedile“ v chrámu Panny Marie před Týnem – nová zjištění k ikonografii a dataci
Dohnalová Humpola Kostel sv. Jiljí v Našiměřicích, nové poznatky ke stavebnímu vývoji
Volfová Příspěvek k poznání stavebního vývoje kostela v Kmetiněvsi
Nová Peřina Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
Široký Barokní štolový systém kláštera premonstrátů v Teplé
Krček Nález raně barokních náhrobníků v klášteře Teplá
Buroň K vývoji zahrady benediktinského kláštera v Broumově
Nový Synagoga v Budyni nad Ohří (okr. Litoměřice)
Foud Zahradní pavilón chotěšovského kláštera. Dokumentace nálezových situací.
Čechura Archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Prokopa v Prášilech
Procházka Znovuzrození kostela sv. Jiří v Lučině- Grafenriedu
Škabrada Anderle Zbynice a Krašov - kde se vzal náš nejstarší krov?
Bláha Zámek v Telči – další poznatky z praktické aplikace historické trasologie
Rykl Když se kladí nevejde, aneb o konstrukci a řádové archtektuře na průčelí v (17), 18. a 19. stol.
Rožmberský Habitatio besuchknechta ve Strašicích
Kolka Peřina Nové poznatky k rybničním soustavám na Českolipsku
Volf Volf Ovčárský mlýn u Slaného
Václavík „Gočárovy“ Automatické mlýny v Pardubicích – mnohavrstevný pohled na industriální architekturu
Patrný Elektrické podniky Hlavního města Prahy – otázky průzkumu a plánované rekonstrukce budovy
Rákosníková Stavební vývoj a proměny využití sýpky ve Starém Kníně
Solař K průzkumu a dokumentaci povrchových úprav
Vidman Kvalita - achillova pata dokumentace památek
Škabrada Mezi bambulkou a Elegantem (drobnosti k dveřnímu a okennímu kování)
Zeman Klsák Tajer Vřídlovec jako specifický stavební materiál
Hodač Tröstl Přesnost fotoplánu – vliv zkreslení snímku a vliv vlícovacího podkladu
Dolanský Štronerová Prostorové metody pro stavební dokumentaci historických staveb.
Cejpová Záchranný archeologický výzkum hradu Žumberk, okr. Chrudim, 2011, 2012 (Poster)
Čermáková Dokumentace lidové architektury etnografického regionu Kozácko (Táborsko) nejen ve stavebních plánech (Poster)
Falta Třebonín a Vícov - poznatky k principům etapizace románské věže venkovského kostela. (Poster)
Svobodová Dům se svažitou pavlačí - čp. 30 ve skalsku - podruhé (Poster)
Peksa Gotický portál sýpky v Oplotech (okr. Louny) (Poster)
Gersdorfová Procházka Koleč – proměny podoby feudálního sídla (Poster)
Glosová Sázava – nové nálezy v areálu bývalého pivovaru a mlýna. (Poster)
Tuma Lejsková Pozdně barokní fara č. p. 2 v Chudenicích (Poster)