Přehled referátů konference desta14

Buroň Girsa Michoinová Konstrukční a jiné zajímavosti broumovské skupiny kostelů
Cikán Kostel svatého Vojtěcha a farní komplex ve Vejprnicích
Čechura Archeologický výzkum středověkého mostu v Kaznějově
Čermáková Zedničtí mistři Táborska a okolí
Dejmal Grünseisen Plaček VágnerPrůzkum hradu Dalečína
Dohnalová Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oleksovicích
Dolanský Nová metodika geodetické dokumentace památkových objektů
Fanta Rákosníková Ružbatský Změny v českých vesnicích v rumunském Banátu za posledních 50 let na srovnávacích fotografiích
Foud Dendrochronologie jako neocenitelný pomocník při datování staveb z okruhu památek lidového stavitelství aneb jak vyzrát na „1. polovinu 19. století“
Hodač Geometrická kvalita fotografických snímků a její vliv na přesnost fotoplánů
Karel Fasáda paláce hradu Liebestein v Libé
Kratochvílová Zeman Soubor dymníkových kuchyní domu čp. 72 v Jáchymově
Krček Novobilský Ideální hmotová rekonstrukce zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk
Krušinský Caplová Grúňová HolešováGeometria a harmónia gotických a renesančných krovov v regióne Turca
Krušinský Suchý Ďurian ZacharováHistorické krovy v regióne Žiliny
Michalicová Nezvedová Tejmar K fenoménu kamene při řešeni barevnosti průčelí staveb
Nová Knížka stavitelských návodů a úloh Josefa Vonky, stavitele v Křinci
Nový Mauzoleum rodiny Schrollů na Hradeckém kopci u Srdova
Obšívač Obnova Květné zahrady v Kroměříži v rámci projektu Národního centra zahradní kultury.
Ornth Využitie leteckej fotografie a fotogrametrie na tvorbu 3D počítačových modelov historických stavieb.
Pařízek Příspěvek k obnovování slunečních hodin na pevných stanovištích
Peksa Kostel sv. Martina v Očihově (okr. Louny)
Procházka Arnoštova leštírna - výsledky terénního a archivního výzkumu z roku 2013
Rákosníková Zpráva z průzkumu hospodářského dvora při tvrzi ve Velkých Horkách na Mladoboleslavsku
Rožmberský Stavba mlýna v Dobřívě roku 1725
Rykl Hlaváčková Cuřínová Kaplička v Jezné (okr. Plzeň-sever)
Schierl Radarová ústředna Engerling v Přílezích
Slavík Bláha Středověký hrad v Hradci Králové
Sokol K podobě románského donjonu hradu Přimdy
Sýkora Nové poznatkyo hradech doby husitské
Široký Panáček Kyncl Barokní krovy konventu a prelatury premonstrátské kanonie v Teplé
Škabrada Poznámka k problému šetrnosti dendrochronologických odběrů
Štětina Průzkum sklepů zámku v Kroměříži
Tuma Mizející tradiční zástavba venkovského charakteru okrajových částí našich předměstí na příkladu objektu čp. 91/III v Hluboké ulici v Sušici
Václavík Šeda Vývoj zámeckého návrší v Litomyšli – rekonstrukční hypotézy klíčových vývojových fází areálu
Varhaník Břitová věž hradu Zvíkova
Varhaník Arkádové nádvoří hradu Orlíka nad Vltavou
Volfová Kostel sv. Jakuba Většího v Srbči, okres Rakovník
Vrla Stavební průzkum zámku ve Zlíně
Zbranek Nově odkryté historické konstrukce v areálu zámecké jízdárny v Lednici
Zeman Prekop Kostel sv. Kateřiny v obci Křižovatka (okres Cheb)
Harčar Archeologický výskum mestského opevnenia v areáli Kláštora františkánov v Bardejove
Kolařík Merta Pokorný Bývalá rychta v Sebranicích čp. 36, aneb co ukázal prohloubený SHP a záchranný archeologický výzkum.
Železný Typologie a příklady nerealizovaných staveb v metropoli v období socialismu
Prekop Vladař Archeologický výzkum opevnění města Teplá
Škabrada Příběh domu usedlosti čp. 22 v Lezníku u Poličky
Cikán Možnosti úprav novověkých vesnických domů
Merta Peška K možnostem poznání funkčního uspořádání vrcholněstředověkého měšťanského domu (na příkladu Brna, Jihlavy a Znojma)
Dolanský Marešová Pavlovič Průzkum a zaměření sklepů v Sušici
Mikota Pradla a prádelny
Novotná Co mají společného Brtnice a Jičín
Gersdorfová Patrný Nové německé divadlo v Praze aneb pohnuté osudy jednoho divadelního domu
Hanzlíková Goethova vyhlídka Karlovy Vary a její areál.
Dorňáková Obchodní domy Baťa v Praze – novostavby v historickém prostředí
Kužvartová Domy hotelového typu jako aktualizace myšlenky kolektivního bydlení v 60. letech 20. století