Přehled referátů konference desta15

Anderle Litice (PM) v době románské a gotické - kostel a šlechtické sídlo
Běhalová Jihomoravské opevněné kostely na přelomu 15. a 16. století.
Bóna Výsledky architektonicko-historického výskumu r.k. kostola sv. Štefana Kráľa v Livine
Borský Merta Kanovnický dům Petrov 4 v Brně
Buroň Inventář pozůstalosti Františka Alexandra Hebera v Rychnově nad Kněžnou
Cígler Gavenda Stavebně historický vývoj Kadaňského hradu
Cígler Vjezdová brána zámku Třebešice u Divišova
Cikán Nové poznatky o hradu ve Starém Rybníku
Čechura Archeologický výzkum barokního špitálu v Rokycanech
Galusová Představení spolku Asociace recentní archeologie
Gersdorfová Zámek ve Velkých Dvorcích a jeho historie
Glombová Hrad Helfštýn v druhé polovině 20. století
Hajšman Mikota Plzeňské mýtnice
Hanzlíková Lázeňský dům Gogol, Karlovy Vary
Chaloupka Průzkum fasády Schirndingerovského domu č.p. 508 v Chebu
Chmelíř Mosty v 17. století ve Městě Touškově ve světle purkmistrovských účtů
Chotěbor Kroulíková Otáhal Renesanční a neogotická podoba průčelí Místodržitelského letohrádku
Jan Věž kostela sv. Anny v Holešově
Karel Velká věž hradu Švihova
Kibic Dvě středověké kostelní věže na Kolínsku
Kolařík Merta K možnosti výzkumu žijící vesnice na Moravě z pohledu archeologie
Kratochvílová Volf Příspěvek k poznání podoby kostela sv. Mikuláše v Boči
Krček Halbmayrův dům čp. 32. Příspěvek ke stavebním dějinám Mariánských Lázní
Nová Nový Skopec Středověké fáze kostela sv. Václava v Roudníkách
Novotná Raději jsa prospěšný obývat pustiny
Peksa Volf Kostel sv. Jiljí v Libyni. Přínos archeologického výzkumu pro poznání stavebního vývoje kostela
Peřina K nálezu zazděného traktu na hradě Houska
Peřina Kolka Stavební vývoj domu č. p. 15 v Lukách v kontextu vývoje roubených vesnických staveb v Podbezdězí.
Peřina Nykrýn Konstrukční a stavební detaily chlebové pece v Dolních Pertolticích č. p. 198
Plaček Nízký zámek (dolní hrad) v Plumlově v rámci fortifikačních liechtenštejnských fortifikačních aktiv
Poláková Zaniklé rybníky na Černokostelecku
Procházka Tajemství „Lomikarovy“ hrobky v Klenčí pod Čerchovem
Rákosníková K stavebnímu vývoji velké sýpky v hospodářském dvoře na Velkých Horkách
Rožmberský Jagrhaus a stavební úřad ve Lhotě pod Radčem
Schierl Radiolokační ústředna Engerling v Přílezích (okr. Karlovy Vary)
Slavík Racková Renesanční lunetové římsy a jejich cesta do Čech
Stočes Klášter Zákupy - doplnění SHP kuchyňského křídla
Škabrada Dvě poznámky k funkční výbavě historických pecí a kamen
Škabrada Němcová Ještě k domu čp. 22 v Lezníku
Škabrada Vařeková Skryté pasy – pročpak asi?
Tejmar Některá pochybení státní památkové péče a jejich důsledky v případu obnovy zastřešení zámku P.
Tuma Starý černínský zámek v Chudenicích – nové poznatky z bývalé dělostřelecké bašty
Váňa Archeologický průzkum obcí zaniklých z důvodu výstavby vodní nádrže Přísečnice
Varhaník Zábradlí padacího mostu
Varhaník Brána v „Plášti“ na hradě Zvíkově
Vidman Hlavenka Negrelliho viadukt – významná technická památka
Volfová Věž kostela sv. Petra a Pavla v Řevničově okr. Rakovník
Vrla Stavební proměny hradu Lukova
Zeman Tajer Městský hrad, sídelní okrsek v Ostrově