Dějiny staveb 2016 - aktuální informace

K 14.3. je přihlášeno 111 účastníků a 49 referátů a posterů. Ćas pro referáty je naplněn.Výlet neděle

Žatec - prohlídka města: chmelové sklady (včetně interiéru a technologie), renesanční sladovna, židovská synagoga, radnice, chrám Nanebevzetí P. Marie a další památky podle zájmu.


Knižní miniveletrh

V rámci konference proběhne již tradičně prodej publikací, zaměřených na historii, architekturu a regionální vlastivědu.

Budou nabízeny publikace následujících nakladatelství

Unicornis, Libri, Veduta, Nakladatelství českého lesa, České hrady, Národního pam. ústavu

a dalších

Publikace budou prodávány za výhodné ceny.

Pokud vaše organizace vydala nějakou publikaci, sborník či časopis, můžete je přivézt.

Zajistíme jejich komisní prodej za 10% rabat.