Přehled referátů konference desta16

Anderle Vodárna na nádraží Praha Vršovice
Borský Merta Peška ZůbekBiskupská 7 v Brně, dějiny domu a místa
Botek Erdélyi Paulíny VachováŠamorín – reformovaný kostol – výsledky výskumu ranostredovekého kostola
Cikán Hmotová rekonstrukce mlýna Hutmühle, co se dá dělat s jednou ruinou.
Černý Schmidová Nástěnné malby v podvěží kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích
Dohnalová Kostel sv. Kateřiny v Ketkovicích
Ďurian Kalinová Ondrejovce, Kaplnka Navštívenia Panny Márie – Identifikácia odtlačku románskeho krovu
Erdélyi Botek Pleidel Rybník – komplexný výskum kostola v Rybníku nad Turcom
Foud Roubený dům na Holýšovsku ve světle nových poznatků
Hauserová a kolektiv Mladší osudy rotundy Narození P. Marie v Holubicích
Hodač Hůrková Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století
Holásek Realizace expozic kovovýroby v CSD. Příprava prostoru, příběh exponátů.
Kibic Kostel v Olešce – příklad pozdně gotického historismu ?
Kolařík Merta Staněk Stavební dějiny fary v Doubravníku
Kolovský Nové poznatky ke kostelu svaté Apoleny (okr. Tachov)
Kudláček Zjištění dílčích historický stavebních úprav kostela P.Marie v Luži na Chlumku (okr.Chrudim).
Kutová Dlouhé nápisy na vesnických stavbách z 19. století v okolí Litomyšle
Linhartová Architekt Jiří Kroha a Mladá Boleslav
Mikota Zděné věžové holubníky
Nová Nový Jak se z profánního stalo sakrální aneb o neobyčejném vzniku jednoho obyčejného kostela
Novotná Morová rána na tělech měst
Poláková Hauserová Historický obraz krajiny na příkladu Černokostelecka
Poloprutský Webové mapové služby a jejich publikování v odborné literatuře
Procházka Zmizelý špitální kostel svatého Antonína Paduánského v Domažlicích
Racková Talíře a terracotty – dvakrát k reliéfní keramice na fasádách
Rákosníková Zikmundová Sýpka hospodářského dvora ve Lhoticích
Skopec Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách
Slavík Opevnění severní strany Broumova v pozdním středověku
Suchý Sabol Viničenková ĎurčekováKostol sv. Mikuláša v Stročíne – výskum a obnova
Šabatová Dokumentace budovy sýpky na hradě Pernštejn
Šeda Storchova vila na Zbraslavi – poznámky ke složitějšímu stavebnímu vývoji zdánlivé secesní novostavby
Šimek www.vodnimlyny.cz - myšlenka, realizace, výsledky
Škabrada Pešta Dvě místa vylehčovacích pasů ve zdivu suterénů středověkých městských domů.
Špaček Varhaník K románské podobě kostela v Čelákovicích
Štětina Komplex Mlýnské brány v Kroměříži
Tuma Tlustá Průzkum a dokumentace zaniklé zámecké zahrady a parku v Defurových Lažanech
Václavík Václavíkův mlýn v Žehuni - odraz stavebního vývoje v pramenech soukromé povahy
Váňa Zaniklá vesnice Fláje
Vařeková Kterak hospoda založení vesnice potvrdila.
Volf Lubomír Krušnohorská architektura a urbanismus, nové poznatky k počátkům horního města Jáchymov
Volfová Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Lukáše ve Svárově, okr. Kladno
Volovár Rámové stavby s vypletanou a drážkovou konštrukciou na východnom Slovensku
Varhaník Úloha štítové zdi v opevnění středověkého hradu
Cejpová Němcová Varhaník Průzkum dna věže hradu Svojanova
Štětina Hrad Holštejn
Kratochvílová Karel „Provizorní“ palác hradu Švihova, stavebně-historická etuda pro jednu stěnu
Cejpová Cisterna a pivovarská lednice na hradě Žampach, okr. Ústí nad Orlicí
Wasková Co prozradí mořská panna: poslední echo pět set let zaniklé nápisové výzdoby hradu Bečova
Vrla Nové objevy na hradě Buchlově
Karel Rožmberský Letiny – zámek, který zámkem nikdy nebyl