Přehled referátů konference desta17

Alterová Koudelová Hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách - překvapení pod omítkami
Anderle Rožmberský Tesařský mistr Tomáš Smutný a jeho zápisy o stavbách ve Zbiroze - Stavební ruch na malém městě v 19. století
Beránek Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře - výsledky z průzkumu západního průčelí
Cikán Váňa Kokořovský dvůr ve Žluticích
Cikán Váňa Aktivity Asociace recentní archeologie v roce 2016
Čechura Průzkum hrobky v kostele sv. Josefa v Mirošově
Černý Profant Schmidová Zámek v Sedlici u Blatné – výsledky podrobného stavebněhistorického průzkumu
Dluhoša Neznámé plastiky v edikule renesančního portálu Adamova stavení zámku v Jindřichově Hradci
Dluhoš Vesnické stavby regionu České Kanady na plánech projektantů 1. poloviny 19. století
Dohnalová Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jiří v Litobratřicích
Ďurian Botek Erdélyi PaulínyAtypické stredoveké krovové konštrukcie v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Bratislave, mestská časť Podunajské Biskupice
Falta Olešky, stavební vývoj kostela Narození Panny Marie
Falta Libčany, stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie
Fišera Komenda řádů johanitů v Přibicích (okr. Brno – venkov)
Hajšman Kasl Stál u Klabavy středověký vechtr?
Harčar Príbeh modrej pivnice na Zborovskom hrade – archeologický výskum, výsledky a obnova
Hodač Ortofota z historických leteckých snímků – specifika tvorby a možnosti využití
Karel Kratochvílová Barokní panský dvůr Kopaniny u Letin
Kasl Sokol Nový hrad u Stráže (okr. Tachov) – hradiště, dvorec nebo reduta?
Kastl Kostel sv. Markéty v Poleni
Kibic K historii kostela sv. Václava v Žabonosích
Kolařík Merta Peška Radnice v Kroměříži
Krček Profant Kostel sv. Vavřince v Třebeni
Kysilková Obrazcové klenební vzorce v pozdní gotice
Merta Peška Archeologický výzkum živé vesnice na příkladu Dolních Heršpic (okr. Brno-město)
Merta Marek Ke stavební historii tří jihlavských domů
Mikota Rožmberský Historické pozemkové hranice na Plzeňsku
Nová Tři litoměřické radnice a jejich (ne)realizované klasicistní přestavby
Novotná Stavební ruch za 1. republiky
Novotná Palácové zahrady pod Pražským hradem – chlouba a ostuda Prahy
Poláková Obraz krajiny 17. a 18. století na případové studii Černokostelecka
Poloprutský Soukup Gruber Vývoj venkovských sídel v 19. a 20. století: tvorba analytických mapových výstupů
Prekop Zakládání středověkých staveb Lokte
Randus Terénní průzkum vojenských polních opevnění 18. - 19. století na Českolipsku
Razím Nové poznatky o opevnění Rabštejna nad Střelou
Rykl Renesanční a raně barokní kamenická práce pod drobnohledem, aneb - jako obvykle - není malých úloh
Skopec Kostely s „převýšeným“ presbytářem
Slavík Buroň Racková Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě u Náchoda
Suchý Sabol Pozostatok trámového stropu lode zo 17. storočia v podstřeší kostola v Župčanoch
Šabatová Zámek v Miroslavi mezi gotikou a renesancí
Šanda Tzv. Stará prelatura v areálu želivského kláštera
Škabrada Akce Horusice 1718 - K problematice čtení stáří linií vesnických půdorysů na mapách stabilního katastru
Štětina Nový hrad u Olomučan – poznámky ke stavebnímu vývoji staršího hradu
Tuma Lesní pavilon „Kuchyňka“ pod vrchem Bolfánek na Chudenicku
Varhaník Uzavírání první brány hradu Švihova
Varhaník Závitkovský Pokročilá počítačová vizualizace historické architektury
Volfová Výsledky průzkumu fasád kostela sv. Martina ve Zvoleněvsi, okr. Kladno
Volovár Východoslovenský amerikánsky dom
Volovár Dielenské súvislosti gotického kostola Navštívenia Panny Márie v Trebišove
Vrla Průzkum hospodářského traktu na 2. nádvoří hradu Buchlova
Zeman Pravoslavné ortodoxní chrámy v západočeských lázních