Přehled referátů konference desta18

Anderle Rožmberský Hrad Zelená Hora. Pokus o postižení stavebního vývoje hradu konfrontací písemných pramenů se současným stavem
Bartošek Masné krámy v Holešově – pozůstatky unikátního barokního areálu
Bláha Vysoké stožáry pro střelbu ku ptáku a jejich podoba na historických vyobrazeních
Dluhoš Hůrky (Adamsfreiheit) – hornické nebo textilní městečko ?
Fábik Torzo ondřejského kříže v návesním rybníce v Bělčicích u Ostředka a jeho vztah k zaniklé tvrzi s vodním příkopem.
Fišera Fortifikace v Hodkovicích nad Mohelkou
Foud Karel Někdejší klášterní mlýn v Chotěšově (Plzeňský kraj, okres Plzeň - jih) ve světle nových objevů
Gersdorfová Kastl Hrad v Janovicích nad Úhlavou
Hanzlíková Zámek Hradiště v Blovicích- zjištění o založení jeho přístupového mostu.
Jílková Piskáčková Fara čp. 33 v Blansku u Kaplice - současný stav stavebněhistorického poznání
Karel Bukačová Barokní sídlo stavitele i opata v Nebřezinech
Kolka Peřina Poznatky z průzkumu zanikajícího pozdně klasicistního domu č. p. 37 v Pavlovicích (okres Česká Lípa)
Kysilková Rozbor vybraných ornamentů a prvků pozdně gotického dekoru v Portugalsku
Liška Suchý Tereziánske chrámy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – vybrané projekčné návrhy v porovnaní s realizáciou
Nová Úředníci místo řeholníků. Přestavba dominikánského kláštera v Litoměřicích na krajský úřad
Novotná Filatorie v našich sídlech
Panáček Nováček Houška Měřičská dokumentace krovu presbytáře kostela Zvěstování Panny Marie františkánského kláštera v Chebu
Pavelka Kaple sv. Anny v Jemnici – posun datace o několik století
Peksa Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku ve světle archeologických výzkumů
Peřina K průzkumu reliktů znovuobjeveného kostela sv. Alžběty v Jilemnici aneb co skrývala halda květináčů v zahradním domku
Peška Merta Otázka počátků výstavby nájemních domů v Jihlavě a Znojmě
Procházka Barokní kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích a výpověď jedné jeho fresky
Rákosníková Pálená střešní krytina na Kolínsku i jinde
Randus Počátky města Bezděz
Rožmberský Mikota Obory zvířecí, ptačí, rybí, vlčí
Slavík Tři městská opevnění na Vysočině
Šanda Stavební „mikrohistorie“ - barokní přestavba ratejny hospodářského dvora při zámku ve Vysokém Újezdě
Široký Moderní zpřístupnění historických pramenů. Archivní rešerše v 21. století
Štětina Hrad v Kroměříži. Sumarizace dosavadních poznatků
Tejmar Měla (klenba) svoji předchůdkyni?
Tichá Jáma na katr. Kdo to má?
Tuma Lovecké stavby v barokních oborách a bažantnicích
Vácha K typologii gotických sloupů a pilířů na jižní Moravě
Varhaník K podobě hradu Dívčího Kamene
Volovár Od gazdovstva k vilke. Ľudové obydlie 40. a 50. rokov na Zemplíne.
Volovár Kostol Najsv. Trojice v Budkovciach a jeho neskorogotický výtvarný kontext.
Vrla Výsledky průzkumu hradu Hoštejna
Zeman Volf Lázeň na zámku v Sokolově (okres Sokolov)