Přehled referátů konference desta19

Anderle Gotický palác tvrze v Nekmíři
Bartošek Nálezy hebrejských nápisů v interiéru hradu Kurovice
Beránek Nová interpretace renesančního nápisu v kapli zámku Horšovský Týn - poznámka k heuristice (nejen) historika architektury.
Biedermanová Bujok Cejpová PoučováTroje kuchyňská kamna dochovaná v historických kuchyních
Dluhoš Soubor historických vrat a dveří v Nové Bystřici a jeho okolí - jak tyto mizející prvky zachovat pro budoucnost ?
Dluhoš Proměna vzhledu Jindřichova Hradce po požáru 1801 a zedničtí mistři Schafferové
Dohnalová Oranžerie a skleníky na hradě Veveří
Ebel Hauserová Secesní novostavba kostela ve Štěchovicích
Fišera Hrad Železnice (okr. Jičín)
Gersdorfová Mizející svět. Altány a drobná zahradní architektura v Plzni - Bezovce
Hanzlíková K problematice novodobých utilitárních konstrukcí v organismu kulturní památky
Hauserová Ebel Novostavby kostelů na samém počátku 20. století
Hauserová Příspěvek ke genezi našich románských tribunových kostelů
Hnilica Klíma Možnosti a využití 3D modelu kostela Jména Ježíš v Telči
Kalousková Millesimovský palác č.p. 597 v Praze na Starém městě
Karel Tvrz a zámek ve Svinné, aneb po 20 letech opět na konferenci
Kolařík Peška Průzkum domů jižní fronty ulice Velká Mikulášská ve Znojmě
Kolektiv studen Karschův dům čp 89 v Kadani
Kolka Peřina Stavební vývoj vesnické zástavby Dubského Švýcarska na příkladě vesnice Zakšín.
Liška Inventáre farností a ich využitie pri stavebnom výskume tereziánskych chrámov východného byzantského obradu na Slovensku.
Mikota Rožmberský Pozůstatky minerálních závodů na bývalém plzeňském panství
Nová První kavárna v Litoměřicích
Novotná Zámeček nebo hájovna?
Panáček Bažant Otáhal Krov kostela sv. Jiljí ve Vinařicích
Peřina K průzkumu hradu Trosky
Piecková Majtan Obnova a reštaurovanie kubínyiovského kaštieľa vo Vyšnom Kubíne
Profant Zvonice u kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
Procházka Osudy 327 vodních provozů okresu Tachov
Racková O dvou lvech z Nového Bydžova – stavební vývoj děkanského kostela sv. Vavřince
Reťkovská Poznatky z výskumu a obnovy fasád kostola Božieho tela v Belej – Duliciach, v okrese Martin.
Sabol Kostol sv. Kataríny v Rokycanoch (okr. Prešov) - výzkum a obnova
Skopec Nový Nová V milosrdenství Boha svět najde pokoj a člověk štěstí
Slavík Litomyšlská brána a Vodárna v opevnění Vysokého Mýta
Sokol Kasl Opevnění u Stráže, okr. Tachov. Díl druhý: Vše je jinak. Změna pramenné základny, datace a nová interpretace
Suchý Ďurian Poznatky z pamiatkového výskumu zastrešenia Michalskej brány v Bratislave
Šanda Architekt a stavitel Peter Patzenhauer
Šanda Historizující truhlářské prvky z domu čp. 1000, v Hybernské ulici v Praze
Široký Moderní zpřístupnění historických pramenů II.
Štětina Černá Hora. Stavební vývoj hradu a zámku
Tuma Gloriet a bažantnice u Chrástu na Horažďovicku
Váňa Přemisťování obcí z důvodu výstavby vodních nádrží
Varhaník K otázce gotické brány Dolního hradu na Rožmberku
Varhaník K podobě věže jižní předsunuté bašty hradu Českého Šternberka
Volfová Originál, nebo replika (?), hrázděný dům čp. 16 v Kalivodech, okr. Rakovník
Volovár Dva dvojtraktové drevohlinené domy z východného Slovenska
Vrla Hrad Rabštejn u Bedřichova
Zeman Matriky jako pramen pro stavební historii
Zeman Lázeň na zámku v Sokolově (okres Sokolov)