Ing. Hugo Jelínek

(1834 - 1901)

Hugo Jelínek zahájil svými vynálezy novou etapu technologie výroby cukru, především v čistění řepné šťávy, tzv. saturací. Tento a další jeho vynálezy znamenaly zásadní zhospodárnění a zkvalitnění výroby cukru. Narodil se v Lokti v roce 1834 jako syn stavitele. V Plzni chodil do školy a v letech 1851-1855 studoval na pražské technice. Svoji odbornou kariéru zahájil v cukrovaru v Křimicích jako neplacený chemik. V roce 1863 zavedl ve vysočanském cukrovaru svůj způsob čištění řepné šťávy, který se rychle rozšířil ve všech evropských státech. V Plzni, kam se přestěhoval v roce 1865, jej později získal pro svoji strojírnu Emil Škoda. Na působení v Plzni upomínají dosud budovy v Cukrovarské ulici v Doudlevcích, které zůstaly památníkem snů o tom, že v Plzni vyroste cukrovarnické středisko evropského významu. Jím založený Rolnický akciový cukrovaru byl sice moderní a Jejínek operativně řešil všechny technické problémy spojené s výrobou, ale problémy se zásobováním řepou, nízká cukernatost a krach na vídeňské burze vedly nakonec ke krachu podniku v roce 1874.
Po plzeňských neúspěších odešel Jelínek do Ruska a řídil zde od roku 1876 společně s dalším cukrovarnickým odborníkem, inženýrem Mikoleckým (po něm byla pojmenována tzv. „Mikulka“ nad Plzní), technicko-obchodní zastoupení Škodovky. Odtud řídil stavby dvaceti cukrovarů.
V roce 1880 se vrátil do Prahy, nejdříve jako vedoucí pražského zastoupení Škodových závodů a později jako ředitel cukrovarnického oddělení. Při jeho šedesátinách v roce 1894 jej oslavil svým projevem a přípitkem Emil Škoda. Takové cti se dostalo málokomu. Rovněž se mu dostalo zadostiučinění za častá nepochopení jeho idejí v prvních letech průkopnické činnosti. Zemřel v roce 1901 jako uznávaný odborník mezinárodní úrovně a zaujímá dodnes čestné místo v galerii vynikajících českých techniků. Založil ve Škodovce výrobní obor, který ji po dlouhá léta proslavoval doma i v cizině.