Dějiny staveb

Konference o otázkách stavebněhistorických průzkumů

Pořadatel: Klub Augusta Sedláčka a Národní technické muzeum


Organizace: Nakladatelství Petr Mikota, email : dejiny.staveb@seznam.cz

přihlášky a informace

Aktuální informace ke konferenci Dějiny staveb 2019

Konverence se bude konat opět v prostorách Centra stavitelského dědictví v Plasích ve dnech 5. - 7.4. 2019. Dobře vybavené konferenční prostory jsou v nově rekonstruovaných budovách bývalého hospodářského dvora, kde je rovněž tematická expozice stavebně historického průzkumu; v bývalém pivovaru je pak expozice zaměřená na stavitelství (http://muzeum-plasy.cz/). Kromě tradiční "panelárny" poskytuje areál Centra stavitelského dědictví rovněž zázemí pro realizaci dalších doplňkových konferenčních programů - workshopů, prezentací, paralelních diskusí. V případě zájmu kontaktujete organizátory.

Ubytování: Pro účastníky konference jsou rezervována tato zařízení:
1. penzion Rudolf II. (ceny 550 Kč/os/noc - včetně snídaně)
2. menší ubytovací kapacity v Plasích (ceny cca 300 - 400 Kč/os/noc) pro takto ubytované bude poskytnuta snídaně v opatské konírně
Stravování bude zajištěno v obnoveném pivovaru v areálu kláštera (http://www.pivovarplasy.cz/) .
Snídaně pro ubytované u Rudolfa II. budou přímo v penzionu. Páteční večeře formou rautu bude v ceně konferenčního poplatku.

Další konference v oboru: Specializovaná konference SHP - SVORNÍK

Naši partneři: