Přehled referátů

hrady, zámky, tvrze

Roupov - opevnění předhradí

Jan Anderle, Jiří Škabrada

F.A.Heber a dokumentace staveb

Irena Bukačová

Bašta Špýchar v Novém Městě nad Metují.

Tomáš Durdík, Jiří Slavík

Jeskynní hrady ve střední části Evropy

Zdeněk Fišera

Zámek v Křimicích jako projev kontinuity stavebního vývoje a života šlechty

Václav Chmelíř

Klenová - fortifikace

Eva Kamenická

Možnosti a výsledky hloubkového SHP - tvrz ve Svinné (okr. Rokycany)

Tomáš Karel

Tvrz ve Volyni - k problematice vztahů SHP a archeologického výzkumu.

František Kašička

Nejstarší fáze hradu ve Skalné.

Tomáš Karel, Vilém Knoll

Horní hrad v Ratajích n. Sázavou ve světle předběžného SHP.

Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk

Hrad Vlčtejn,

Milan Novobilský, Petr Nožička, Petr Rožmberský

Tvrz Plešnice

Milan Novobilský, Petr Rožmberský

Velká věž hradu Valdeka.

Vladislav Razím

Výsledky SHP feudálních sídel východních Čech.

Ladislav Svoboda

Stavební vývoj Nového hradu u Olomučan

Jan Štětina

lidová architektura

Roubený dům malého města a jeho vztah k vesnické zástavbě.

Petr Dostál

Projekty vesnických staveb v 19. stol. a jejich realizace.

Martin Ebel, Jiří Škabrada

Datované lidové stavby severního Plzeňska

Karel Foud

Kaple a kapličky okresu Strakonice

Pavel Hájek

Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel.

Jan Pešta

Zaměřovací akce ČAVU a dokumentace lidového stavitelství na okr. Příbram.

Lubomír Procházka

Boží muka v pohraničí okresu Český Krumlov

Zdenka Žemličková

města

Předpisy pro stavbu civilních domů v pevnostech Josefov a Terezín z r. 1782

Jan Čížek

Nález zbytku šíje románského domu č.p. 459/1 na Starom. nám. v Praze.

Zdeněk Dragoun

Středověké opevnění královského města Klatovy.

Pavel Mařík

Diskuse zaměřená na SHP měšťanských domů s praktickými příklady.

Jiřina Muková

Urbanistický a stavebně historický vývoj Netolic

Vlastislav Ouroda

Dům čp. 126 v Plzni. Pokus o interdisciplinární průzkum památky.

Radek Široký, Jan Anderle

Baroko v Karlových Varech

Lubomír Zeman

církevní stavby

Opevněné kostely v západních Čechách

Martin Čechura

Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově - proměny objektu a archeologický výzkum 1998-99

Linda Čiháková

Barokní přestavba kostela sv. Vavřince v Kostomlatech p. Milešovkou.

Vít Honys

Stavební dějiny kostela Všech svatých v Plzni.

Antonín Macháček

Kostel v Hostouni.

Zdeněk Procházka

Panská sídla a kostely ve Velkém Boru u Horažďovic ve světle archivních pramenů.

Josef Smitka

Tři průzkumy kaplí

Jan Sommer

Kostel N.P.M. v Kostelci n. Vltavou. Neobvyklé prvky v půdním prostoru.

Jiří Varhaník

Štaufská hradní kaple v Chebu.

Pavel Šebesta

metodika SHP + různé

Dokumentace a průzkumy historických krovů.

Jiří Bláha

Postavení SHP v procesu projektování historických objektů.

Hana Hanzlíková

Záchrana a prezentace historických hornických staveb

František Hyspecký, Josef Velfl

Doplňkové průzkumy při opravách

Petr Chotěbor

Dokumentování nemovitých památek prováděné památkáři

Vít Jesenský

Stavby na historickém fotomateriálu z muzejních sbírek

Luděk Krčmář

K významu stavebně historických průzkumů - příklady.

Petr Macek

Některé metody k měření ve špatně přístupných dutinách a podzem. prostorách.

Antonín Majer

Cihly jako datovací materiál

Karel Nováček

Problematika průzkumu stavebních celků.

Dana Novotná

Až na kámen neodírat !

Miloš Solař

Rekonstrukce zámeckého skleníku v Lednici na Moravě

V. Sochor